meta pixel

Urbanistički projekat za Sajam mora da se poništi

Područje beogradskog Sajma neophodno je razraditi kroz plan detaljne regulacije, jer se mora sagledati kao jedinstvena celina, koja ima svoj kontekst i okruženje, koji se takođe moraju uzeti u obzir. S tim u vezi, Ministarstvo prostora je sastavilo primedbe na urbanistički projekat za Halu 1 na Sajmu. Primedbe možete preuzeti i pogledati na ovom linku.

Ukratko, neophodno je odbaciti ovaj urbanistički projekat jer je proceduralno nezakonit, i jer je planiranje grada kroz urbanističke projekte na nivou pojedinačnih parcela umesto kroz urbanističke planove šireg obuhvata nedopustivo.

Ne postoji realna potreba za izradom ovog urbanističkog projekta, jer se formiranje parcele na kojoj se nalazi Hala 1 i određivanje javne namene hale, takođe može uraditi kroz plan detaljne regulacije, koji je obavezan za kompleks Sajma. Zato se postavlja pitanje zašto je onda urađen ovaj urbanistički projekat. 

Prema Zakonu, urbanistički projekat se donosi kraćom procedurom od plana, javna prezentacija traje samo 7 dana, a Komisija nije u obavezi da odgovori na primedbe i ne održava se javna diskusija. Ovo nam govori da za širu javnost, stručnjake i sve zainteresovane nema mesta u planiranju, što je nedopustivo kada se radi o važnim celinama u gradu koje imaju kulturno-istorijski značaj.

Planska regulativa kaže da je urbanistički projekat planski osnov i omogućava građevinske radove na datoj parceli. U konkretnom slučaju, ovaj urbanistički projekat je nezakonit jer ne sadrži svoje osnovne elemente. U sadržaju je bilo neophodno navesti karakteristike Hale 1, a one nisu prikazane, niti je propisan način i uslovi njene rekonstrukcije, što dovodi u pitanje njenu budućnost, jer je  ovo bila prilika da se ona zaštiti, ali to nije učinjeno.

Potvrđivanje ovog UP bi otvorilo vrata za različite štetne intervencije na Hali 1, a svakako bi predstavljalo početak transformacije područja Sajma u Beograd na vodi, o čemu nije bilo javne diskusije, niti postoji društveni dogovor oko toga šta treba ili ne treba da bude na području beogradskog sajma.

Čini se da je preskakanje koraka u planiranju postala praksa, jer ovakve celine ne bi smele da se rade bez Generalnog urbanističkog plana, koji strateški planira grad kao celinu. Međutim, ovaj plan je u izradi već 4 godine, a pitanje je kada će se javnost videti nacrt plana. Sada vidimo da je došlo do još većeg nepoštovanja procedura, gde se pre plana detaljne regulacije izrađuje urbanistički projekat, koji treba da bude poslednji u proceduri, i da ostavi zadnju reč šta će tu tačno da se gradi i u kom obimu.

POVEZANI TEKSTOVI

Izveštaj sa trećeg foruma

Izveštaj sa trećeg foruma

U subotu 26. marta 2022. godine, održan je četvrti participativni forum, čija je tema bila Nacrt PGR …

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

PGR BEOGRADA: primedbe

PGR BEOGRADA: primedbe

Danas, 21. januara je poslednji dan za predaju primedbi na Nacrt izmena i dopuna plana generaln…

Beograd na vodi: PRIMEDBE

Beograd na vodi: PRIMEDBE

U toku je javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana za projekat „Beograd na vodi”. Već …

PGR: razvoj Beograda u senci praznika

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…