meta pixel

Primedbe na plan za Hotel Jugoslavija

U periodu od 11.09. do 25.09.2023. u toku je rani javni uvid u Plan detaljne regulacije bloka 11 i dela bloka 10, Gradske opštine Zemun i Novi Beograd.

Prostor oko Hotela Jugoslavija, kao i sam hotel, predstavljaju za Beograđane istorijsko-kulturno nasleđe od velike važnosti, ali i prostor u kom oni trenutno uživaju, odmaraju, trče, voze bickl i provode zajedničko kvalitetno vreme.

U tekstu Elaborata se navodi da je hotel pretrpeo velika oštećenja tokom bombardovanja i da kao takav ne može da se sanira, već da je ideja izgraditi novih 240 000 kvadrata. To su dve kule visine od 155 metara, koje će u potpunosti vizuelno, prostorno i korisno promeniti ovaj prostor. Ilustracije radi, kula od 155m je iste visine kao kula West 65.

Planom je obuhvaćeno 11,73 hektara, odnosno blok 11 i deo bloka 10. Ovo je ogromna površina koja se nalazi na veoma atraktivnoj lokaciji za investitore, ali niko nije pitao građane da li oni tu žele nebodere ili možda javni prostor koji će zajednički koristiti.

Mi smo napisali četiri primedbe, koje možete preuzeti i poslati poštom na adresu Kraljice Marije 1, Sekreterijatu za urbanizam, Gradske uprave grada Beograda. Potrebno je da se potpišete kao podnosilac zahteva i ostavite svoj kontakt telefon i mejl adresu, kako bi Sekreterijat mogao da vam se obrati. Naravno, možete napisati i sopstvene primedbe i poslati ih na istu adresu. One ne moraju biti stručne, a mogu biti i pitanja i sugestije, kako vi mislite da će taj plan uticati na taj prostor i da li on doprinosi zajednici.

25. septembar je ujedno i rok za podnošenje primedbi, tako da je važno da ih pošaljete do tog datuma. Ovo je naša zajednička prilika da učestvujemo u planiranju grada i treba da je maksimalno koristimo.Na sledećim linkovima možete preuzeti primedbe. PRIMEDBA 1 – kompatibilnsot namena, PRIMEDBA 2 – režimi zaštite, PRIMEDBA 3 – javne službe, PRIMEDBA 4 – zelene površine.

POVEZANI TEKSTOVI