meta pixel

O NAMA

Ministarstvo prostora je kolektiv koji postoji od 2011. godine. Da odmah odgovorimo na najčešće pitanje iz inboxa – nismo pravo ministarstvo, ali bi ovakvo ministarstvo trebalo da postoji. Ne zato da bismo mi došli do ministarskih fotelja, nego verujemo da je važno napraviti ministarstvo koje svoje građane pita kako ova država i ovaj grad treba da izgledaju.

Zašto?

Zato što smo svi mi ti koji na ovim prostorima žive, rade, zabavljaju se, odmaraju…

Urbanističko planiranje, stambene politike, klimatska pravda su teme kojima se bavimo i želimo da napravimo prostor da se svačiji glas čuje, kada to već institucije nisu omogućile.

Oživljavanje napuštenih prostora 

U nastanku organizacije, fokus je bio na neiskorišćenim javnim prostorima, koji su propadali, a imali su potencijal da građanima pruže mnogo više. Uvideli smo da bi oni mogli biti iskorišćeni kao kulturni i društveni centri, koji će biti na raspolaganju svim građanima, pa smo neke od prostora zajedničkim snagama i oživeli. 

Planiranje grada je pitanje za sve nas

Beograd se gradi, a Beograđane niko ne pita šta misle o tome. Zbog toga smo odlučili da informišemo i edukujemo građane o aktuelnim urbanističkim planovima i projektima. 

Oblikovanje gradova isključivo prema interesima investitora je praksa u planiranju, protiv koje se mi borimo. Cilj urbanističkog planiranja je baviti se gradom kao celinom uzimajući u obzir potrebe i želje svih njegovih građana, planirati grad koji je jednako dostupan svima, sa dostupnim stanovanjem, lakim pristupom školi, zdravstvenim ustanovama, institucijama, kulturno-zabavnim sadržajima, javnom prevozu itd. Grad kakav želimo i u kom nam je lepo da živimo.

Pravo na dom je ljudsko pravo

Nisu samo javni prostori ti gde primećujemo nepravdu, ona se pojednako oseća i u našim privatnim prostorima. Stojimo iza toga da je stanovanje društveno pitanje, a ne pitanje tržišta i da je država u obavezi da nađe način za regulaciju tržišta nekretnina.

Priuštivo stanovanje za sve postala je naša fokus tema, jer prostor za život i krov nad glavom jeste ljudsko pravo. Planiranje može da stvori uslove i normative za izgradnju priuštivih stanova u javnoj svojini, kao i da pažljivo predvidi prostore na kojima će se ovi stanovi graditi. Naš cilj je da nastavimo borbu protiv prostorne segregacije između siromašnih i bogatih.

Klimatska pravda

Još jedna tema kojom se bavimo je uticaj klimatskih promena na planiranje, ali i na svakodnevni život građana. Mere koje podrazumevaju smanjenje emisije ugljen-dioksida zahtevaju određeni ekonomski standard, koji građani Srbije uglavnom nemaju. Sektor zgrada jeste najveći potrošač energije i zagađivač, a povećanje energetske efikasnosti zgrada uglavnom pada na džep građana. Neophodno je da država uzme veće učešće u povećanju energetske efikasnosti domova, posebno kod ljudi sa manjim ekonomskim standardom.

Ako energetska tranzicija ne bude socijalno pravedna, njeni efekti neće dostići pun potencijal koji je neophodan za smanjenje efekata klimatskih promena.

Sve ovo su teme o kojima svakodnevno promišljamo i rado želimo da čujemo i vaše uvide. Često organizujemo javne događaje, diskusije, edukativne programe, okrugle stolove, kako bismo razmenili mišljenja i dali konstruktivne predloge. 

Ako želiš da nam se javiš, da popričamo, možeš da svratiš do nas ili nam piši na info@ministarstvoprostora.org.

Međunarodne aktivističke i profesionalne zajednice kojima pripadamo

TIM

IVA ČUKIĆ

Diplomirala je i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnivačica je kolektiva Ministarstvo prostora. Usmerena je na teme upravljanja i raspolaganja prostornim resursima, urbana zajednička dobra, kao i na tačke susreta institucionalnog, planskog i normativnog okvira sa oblicima neformalnih praksi. Osnivačica je Ulične galerije u Beogradu, čijim se programom bavila do 2020. godine. Bila je angažovana kao gostujući saradnik i predavač na Departmanu za urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu do 2017. godine, a od 2015. godine sarađuje sa univerzitetima van Srbije. Od 2018. do 2020. godine bila je koordinatorka aktivističke evropske participativne platforme „FundAction” za podršku aktivizmu. Članica je odbora Guerrilla fondacije (Nemačka) i donatorskog odbora Trag fondacije u programu „Aktivne zajednice” (Srbija).

JOVANA TIMOTIJEVIĆ

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje mastera na Studijama roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde trenutno radi na doktorskoj tezi. Njen istraživački i aktivistički rad presecaju savremenu političku teoriju, feminističku teoriju i urbane kritičke studije, posebno je usmerena na teme prostorne pravde, demokratizacije prostornih politika, stambene politike i borbe za pravo na stan.

MARKO AKSENTIJEVIĆ

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i aktivan je preko 15 godina u civilnom sektoru. Fokus njegovog rada je na prostornoj dimenziji društvene pravde sa naglaskom na demokratizaciji donošenja odluka, upravljanje javnim resursima i dostupnost stanovanja. Osnivač je Ministarstva prostora i raznih drugih kolektiva i inicijativa koji su iz njega proizašli. Pored toga učestvuje ili je učestvovao u osnivanju i radu drugih organizacija koje se u svom radu bore i zalažu za pravo na stan i grad, poput Ko gradi grad, ZA Krov nad glaovm, SZ Pametnija zgrada.

BOŽENA STOJIĆ

Božena Stojić je urbanistkinja i diplomirala je na master smeru Integralni urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Po završetku studija angažovana je kao saradnica u nastavi na istom master programu, na kursevima “Arhitekte, urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj” i “Master teza i projekat”. U okviru te saradnje učestvovala je u pokretanju i koordinaciji inicijativa za razvoj ruralnih predela na Staroj planini čiji su nosici lokalne zajednice staroplaninskih sela, pod okriljem inicijative “Stara kao nova”. Tokom kratkog perioda nakon studija, bila je angažovana i u nekoliko jedinica lokalne samouprave na poziciji urbaniste. Kao članica platforme Zajedničko.org. bavila se temom urbanih zajedničkih dobara. Poslednje četiri godine radi u kolektivu Ministarstvo prostora kao koordinatorka projekata i programska menadžerka. Kroz svoj rad bavi se pitanjima uloge i profila urbaniste u neoliberalnim društveno-ekonomskim procesima razvoja gradova, promišljanjem različitih modela sistema planiranja i lokalnih samouprava, unapređenjem učešća javnosti u planiranju, kao i razvijanjem novih participativnih mehanizama u procesu planiranja grada.

OLGA ANDRIĆ

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu, na kom je kasnije stekla i zvanje mastera. Interesuju je teme društvene i prostorne jednakosti, učešća građana u procesu planiranja i razvoja grada, kao i upravljanja javnim dobrima. U kolektivu Ministarstvo prostora bavi se pitanjima iz oblasti urbanizma, radom sa građanskim inicijativama i promišljanjem participativnih mehanizama u procesu izrade urbanističkih planova.

ANDRIJA STOJANOVIĆ

Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti na smeru za Menadžment i produkciju radija, pozorišta i kulture. Od 2011. godine profesionalno angažovan u polju umetničke i kulturne produkcije kao saradnik različitih institutacija i manifestacija (Dečji kulturni Centar Beograd, Bitef, Belef, Fakultet primenjenih umetnosti, Zadužbina Ilije Kolarca, Dom kulture Studentski grad itd.). Paralelno sa javnim aktivan i u nevladinom sektoru u okviru Udruženja građana “Tačka komunikacije” , gde učestvuje u razvoju i realizaciji više projekata podržanih od strane domaćih i međunarodnih donatora i programa. Dve godine proveo u nauci radeći kao koordinator poslova međunarodne saradnje na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu. U kolektivu Ministarstvo prostora angažovan je kao menadžer finansija.

MARIJA PENEZIĆ

Diplomirala i masterirala na Fakultetu političkih nauka, kao master kulturološkinja. Tokom studija se bavila novinarstvom. Profesionalno se bavi digitalnim i tradicionalnim komunikacijama od 2018. godine. Radila je brojne digital i PR kampanje u okviru nevladinog sektora u Srbiji. Teme koje je obrađivala na ovim kampanjama su bile demokratska kultura, povećanje građanskog aktivizma, socijalno stanovanje, rodna ravnopravnost, seksualno uznemiravanje i mnoge druge. Osmišljava strategiju komunikacije, nastup u medijima i kreativni koncept digitalnog predstavljanja. U organizaciji Ministarstvo prostora radi na poziciji koordinatorka za komunikacije.