Home

Ministarstvo prostora je kolektiv osnovan 2011. godine sa željom da doprinese
demokratskom i pravednom razvoju gradova.

IZDVAJAMO

Ministarstvo prostora predstavlja film Beograd 2041: Povratak u budućnost. Povod filma je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograda za period od 2021. do 2041. godine. Ideja vodilja iza filma, a trebala bi da bude i iza plana, jeste pitanje: U kakvom gradu želimo da živimo? Kako se odnosimo spram narastajućih problema i šta radimo da on bude adekvatno mesto za život za 20 godina.

AKTUELNO

GUP po meri čoveka – ali kog?

Neophodno je da se predstojećem nacrtu plana pristupi u širem dijalogu, kako sa građanima, tako i sa stručnom javnošću, jer se radi o generacijskoj prilici da oblikujemo naše urbano okruženje za narednih dvadeset godina.

više

Generalni urbanistički plan Beograda 2041: PRIMEDBE

U toku je #ranijavniuvid u Generalni urbanistički plan Beograda 2041. Tri godine nakon što je Skupština grada Beograda usvojila Odluku od izradi novog GUP-a Beograda do 2041. godine, ovaj krovni, razvojni i strateški dokument grada izašao je pred oči javnosti. Obzirom na važnost ovog planskog dokumenta 31 ekspertska organizacija, građanska i neformalna inicijativa uputila je…

više

Zahtev za održavanje javnih prezentacija GUP 2041

Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, Komisiji za planove Skupštine grada Beograda 31 ekspertska organizacija, građanska i neformalna inicijativa uputila je zahtev nadležnim institucijama, Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda i Komisiji za planove Skupštine grada Beograda, da u što kraćem roku organizuju javne događaje, javne prezentacije…

više

Srpsko-kineski industrijski park: PRIMEDBE

U toku je #javniuvid u Nacrt PP područja posebne namene za realizaciju projekta “Srpsko – Kineski industrijski park Mihajlo Pupin”. Rani javni uvid za ovaj plan bio je sproveden tokom prošle godine, kada smo pisali primedbe na neusklađenost sa smernicama planskih i strateških dokumenata grada i Srbije. Odgovore na primedbe nismo dobili, a dokumentaciona osnova…

više

PGR BEOGRADA: primedbe

Iako deluje kao da gradska uprava ne želi da učestvujemo, to je pravo svih građana, te vas podstičemo da pročitate i preuzmete primedbe koje smo sastavili i pošaljete ih u svoje ime.

više

Nacionalna stambena strategija // PRIMEDBE

Smatramo da je ovo skrivanje javne politike od javnosti pokušaj da se prikriju brojni nedostaci u samom dokumentu, koji ni na koji način ne odgovara na rastuće potrebe sve većeg broja ljudi u Srbiji za adekvatnim stambenim rešenjima.

više

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.do sada smo uradili