Home

Ministarstvo prostora je kolektiv osnovan 2011. godine sa željom da doprinese
demokratskom i pravednom razvoju gradova.

IZDVAJAMO

Ministarstvo prostora predstavlja film Beograd 2041: Povratak u budućnost. Povod filma je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograda za period od 2021. do 2041. godine. Ideja vodilja iza filma, a trebala bi da bude i iza plana, jeste pitanje: U kakvom gradu želimo da živimo? Kako se odnosimo spram narastajućih problema i šta radimo da on bude adekvatno mesto za život za 20 godina.

AKTUELNO

Nacionalna stambena strategija // PRIMEDBE

Smatramo da je ovo skrivanje javne politike od javnosti pokušaj da se prikriju brojni nedostaci u samom dokumentu, koji ni na koji način ne odgovara na rastuće potrebe sve većeg broja ljudi u Srbiji za adekvatnim stambenim rešenjima.

više

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.do sada smo uradili