meta pixel

ODRŽAN PRVI PARTICIPATIVNI FORUM

U subotu, 6. novembra organizovali smo eksperimentalni participativni forum u sklopu kojeg su građani suprotstavljali mišljenja i tražili zajednička rešenja. Tema prvog participativnog foruma je bio PDR za pešačko-biciklistički most koji povezuje Novi Beograd i Adu Ciganliju.

Pored građana i stručnjaka, na javnu diskusiju o predloženom planu su pozvani da učestvuju i relevantni predstavnici institucija (naručilac i obrađivač plana, nosilac izrade plana, gradski urbanista), ali su oni svi redom odbili razgovor sa građanima. Uprkos formalne opredeljenosti za participaciju, naše su institutcije i vlasti za nju strukturalno zatvorene.

Prema postojećoj regulativi, građani u procesu donošenja urbanističkih planova imaju prava da iskažu svoje mišljenje o planu i da predlože eventualne izmene u dve instance – rani javni uvid (gde obrađivač predstavlja koncept plana) i javni uvid sa javnom sednicom (gde se predstavlja nacrt plana i na sednici raspravlja o primedbama i argumetnima za njihovo usvajanje ili odbijanje). Osim što se u ovakvoj proceduri uticaj građana svodi na puko izjašnjavanje o već predloženoj ideji, informisanje građana o planovima je nedovoljno, a njihove se primedbe često odbijaju bez adekvatnog objašnjenja.

Kolektiv Ministarstvo prostora čvrsto smatra da građani imaju pravo i kapacitet da, uz adekvatno informisanje i kroz diskusiju sa zainteresovanim stranama, oblikuju svoje komšiluke i svoj grad. Participativne forume smo pokrenuli po uzoru na građanske skupštine koje su u nekim zemljama već institucionalizovane, a u Srbiji su se prvi put realizovale u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u 2020. godini. Same skupštine struktuirane su kao niz diskusija između građana, stručnjaka i predstavnicima institucija, sa pretpostavkom da svi oni nosioci različitih interesa, ali i relevantnog znanja, kako bi se na kraju kroz niz diskusija formulisali i usaglasili oko mogućih zajedničkih stavova i predloga. Na tragu tog modela, sa idejom da sistemski utičemo na razvoj participacije u donošenju, konkretno, planskih dokumenata i otvorimo nove mogućnosti za sadržajnije učešće građana, pokrenuli smo participativne forume.

Tema prvog foruma bio je Plan detaljne regulacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između ulice Omladinskih brigada i Ade Ciganlije, sa mostom preko reke Save, gradske opštine Novi Beograd i Čukarica, koji je predstavljen na ranom javnom uvidu od 15. do 29. juna 2020. godine. Plan predviđa izgradnju pešačko-biciklisitčkog mosta, izgradnju dodatnih kapaciteta za parking na novobeogradskoj strani i doma sportova na čukaričkoj strani. Građani iz blokova 70, 70A i 45, organizovani unutar različitih inicijativa reagovali su već na plan kroz primedbe na ranom javnom uvidu, kao i kroz akcije van njega.

Sa ciljem da okupimo sve zainteresovane strane i zajedno diskutujemo i osmislimo argumentovane predloge za izmene plana koji bi bili izneti na javnom uvidu, na učešće na participativnom forumu pozvali smo članice i članove inicijativa Zajednička akcija Blok 70 i 70A, Za naš kej, građane iz bloka 45 i članove i članice udruženja Ulice za bicikliste, kao i stručnjake iz oblasti saobraćaja i urbanističkog planiranja. Pozivi za učešće u forumu su poslati i predstavnicima vlasti – gradskom urbanisti Marku Stojčiću (ujedno i predsedniku Komisije za planove), predstavnicima Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove Beograda (nosilac izrade plana), predstavnicima Urbanističkog zavoda (obrađivač plana), predstavnicima Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, predsedniku opštine Novi Beograd. Svi predstavnici institucija su odbili učešće, osim dvoje predstavnika Odeljenja za građevinske i komunalne poslove opštine Novi Beograd.

Smatramo da ovakva reakcija predstavnika institucija i donosioca odluka u procesu razvijanja modela za veće uključivanje građana u oblikovanje grada upravo suprotstavljena sa idejom javnog interesa koji oni formalno predstavljaju. Otvaranje institucija za javne diskusije za građanima o planovima koji dirketno utiču na njihove živote morala bi biti jedna od ključnih koraka u demokratizaciji celokupnog društva.

Hvala svim građanima koji su uprkos nezainteresovanosti institucija učestvovali!

Realizaciju Participativnih foruma finansijski pomaže Evropska unija. #EUzaTEBE

POVEZANI TEKSTOVI

Gde je plan?

Gde je plan?

Verovatno ste primetili da objave i najave urbanističkih planova i projekata ne možete tek tako d…

Građanske skupštine

Građanske skupštine

Kolektiv Ministarstva prostora čvrsto brani poziciju da građani imaju i pravo i kapacitet da, uko…

BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041

Nalazimo se u vrlo specifičnom trenutku – u toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograd…

Izveštaj sa trećeg foruma

Izveštaj sa trećeg foruma

U subotu 26. marta 2022. godine, održan je četvrti participativni forum, čija je tema bila Nacrt PGR …

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

Pandemija ≠ izgovor

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…