meta pixel

Primedbe na plan za Hotel Jugoslavija-javni uvid

U periodu od 15.04. do 20.05.2024. možete poslati primedbe na plan za hotel Jugoslavija, koji je u istom periodu na javnom uvidu. Potrebno je precizno nasloviti predmet javnog uvida čiji naziv je – Plan detaljne regulacije bloka 11 i dela bloka 10, Gradske opštine Zemun i Novi Beograd. 

Već smo pisali o važnosti hotela Jugoslavija, njegovom istorijskom i kulturnom nasleđu, kao i važnosti očuvanja priobalja kao javnog zemljišta i prostora za rekreaciju i socijalizaciju, kada se plan pojavio na ranom javnom uvidu.

Ovog puta nećemo puno dužiti, već sa vama delimo primedbe koje možete poslati poštom do kraja dana u ponedeljak 20.05. Ili odneti lično na pisarnicu Sekreterijata za urbanizam i građevinske poslove do kraja njihovog radnog vremena.

Na sledećim linkovima se nalaze Primedba 1 (javne zelene površine), Primedba 2 (rušenje hotela) i Primedba 3 (visoki objekti), koje smo mi sastavili i koje možete koristiti i potpisati ukoliko se sa njima slažete, ili nekim njihovim delovima. Kao i do sada, možete brisati i dodavati delove teksta za koje mislite da su važni.

Predlažemo da slobodno dopišete primedbe i svojim rečima, zašto mislite da treba ili ne treba da se ovaj plan realizuje i kako će uticati, pre svega, na zajednicu i javne zelene površine.

POVEZANI TEKSTOVI