meta pixel

BEOGRAD 2041

Nalazimo se u vrlo specifičnom trenutku – u toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograda za period od 2021. do 2041. godine. Ovaj važan i sveobuhvatni plan se izrađuje na svakih 20 godina, a određuje smernice celokupnog razvoja grada, od saobraćaja, preko rasporeda stambenih zona, broja i veličine parkova do izgradnje nove komunalne infrastrukture i objekata.

Beograd je grad rastućih nejednakosti, nepriuštivih stanova, zagađenog vazduha, saobraćajnih zagušenja i mnogih drugih stvari koje nas žuljaju i nerviraju. Osim povremenih kratkoročnih i nedovoljnih mera, ne nazire se dugoročan plan da se išta od toga zaista promeni na bolje.

Da li možemo da zamislimo kako će izgledati Beograd 2041. godine? Gde ćemo živeti za dvadeset godina, ukoliko i dalje samo želja za profitom bude oblikovala naš grad, a ne želje i potrebe svih onih koji u njemu žive? Kakav ćemo vazduh udisati sa ovim tempom zagađenja? Koliko ćemo vremena provoditi u saobraćajnim gužvama sa ovako rapidnim porastom broja motornih vozila? Gde ćemo stanovati ako se i u narednih dvadeset godina budu gradili uglavnom stanovi koji su nepriuštivi velikoj većini stanovništva, a nastavi se sa oduzimanjem krova nad glavom onima koji nisu u mogućnosti da svojom naknadom za rad pokriju troškove stanovanja?

Rešenja se moraju tražiti u strateškim, dugoročnim i sistemskim potezima – u planovima koje donosioci odluka i institucije moraju da donesu i ostvare.

Kako to da se mi ništa ne pitamo?

Jedan od takvih planova je Generalni urbanistički plan, koji se izrađuje na svakih 20 godina i postavlja strateške, urbanističke ciljeve razvoja grada za narednih 20 godina. Do ovog trenutka, GUP 2041 još uvek nije usvojen, niti predstavljen Nacrt plana, iako je 2022. godine bio na ranom javnom uvidu.

Možete li da zamislite da se o jednom takvom dokumentu niko od nas ništa ne pita? Mi ne znamo u kojoj fazi je trenutno izrada ovog važnog dokumenta, a na Elaborat smo čekali tri godine! Čije prioritete ovaj plan prati, na koje probleme nudi rešenja? Ovo su sve pitanja bez odgovara, ali jedno je jasno – građani su praktično isključeni iz ovog procesa. 

To što nas niko ne pita u kakvom gradu želimo da živimo, ne znači da treba da ćutimo, jer imamo pravo da kažemo kakav vazduh želimo, gde želimo da se odmaramo i igramo, gde da radimo, kako da stanujemo. Možemo udruženi da se izborimo da se naš glas čuje i da bude zapisano kakav smo komšiluk i blok zamislili i kako bismo želeli da se oni razvijaju.

Hajde da zajednički ponovo u etar vratimo teme koje su nam oduzete i smeštene u neke nama netrasnparentne i nepoznate procedure. Hajde da o njima međusobno razgovaramo, da o tome šta mislimo obavestimo sve one koji su nadležni, da kad god je to moguće glasno i jasno branimo pravo na grad i nas i naših komšija. Pitanje kakav grad hoćemo nerazdvojno je od pitanja kakvi ljudi želimo da budemo, koje vrednosti negujemo i za kakvim društvenim odnosima tragamo. Pravo da budemo pitani i da mislimo naše gradove jedno je od najdragocenjih prava koje moramo ponovo osvojiti. 

Gde je plan?

Tokom 2021. godine pokrenuli smo kampanju Gde je plan? iščekivajući da se GUP 2041 pojavi na ranom javnom uvidu, i on se, verovali ili ne, godinu dana kasnije – pojavio. Primetno je bilo planiranje grada prema interesima profita i investitora, širenje grada u gustinu i širinu, iako je to protivno savremenom načinu planiranja, koje u svoje primarne ciljeve stavlja smanjenje uticaja klimatskih promena. 

Sa druge strane, planiranja prostora za izgradnju javnog stambenog fonda nije bilo, ali je bilo primetno smanjenje javne zelene površine i zauzimanje javnog zemljišta gradnjom komercijalne i stambene namene.

Tokom 2020. godine, napravili smo seriju razgovora o GUPu 2041, koja je dostupna na našem Youtube kanalu. Potrudili smo se da uključimo što više stručnjaka koji se bave urbanizmom, stanovanjem i klimatskim promenama, kako bismo razvili diskusiju o ove tri teme i implementirali ideje i sugestije za GUP kakav treba da bude. 

Pored toga, objavili smo i film, pod nazivom Beograd 2041, koji govori o problemima uređenja Beograda, i kako bismo mogli to drugačije da uradimo. 

Pozvali smo umetnike da oni predstave svoju viziju grada i to kako bi Beograd mogao da izgleda te 2041. godine. https://ministarstvoprostora.org/beograd2041-2/ Dobili smo sjajna kreativna rešenja koja pokazuju da postoji mnogo više mogućnosti i kreativnosti od one koju je Elaborat ponudio i da kada bi nas neko nešto pitao, dobio bi sugestiju i predlog koji bi ovaj grad učinili boljim mestom za život.

POVEZANI TEKSTOVI

Ekspedicija Inex film

Ekspedicija Inex film

U 2023. godini smo napravili seminar Ekonomija grada, koji je bio otvoren za sve, sa željom da za…

Ekonomija grada

Ekonomija grada

U 2023. godini smo napravili seminar Ekonomija grada, koji je bio otvoren za sve, sa željom da za…

Gde je plan?

Gde je plan?

Verovatno ste primetili da objave i najave urbanističkih planova i projekata ne možete tek tako d…

Zemaljski forum

Zemaljski forum

Zemaljski forum je bianualni program koji smo pokrenuli 2021. godine i zamišljen je kao program…

Zemaljski forum 2023

Zemaljski forum 2023

Krajem avgusta 2023. godine organizovali smo drugi Zemaljski forum, pod nazivom Terrestrial …

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

Zemaljski forum 2021

Zemaljski forum 2021

ZEMALJSKI FORUM 2021Godine 2021. pokrenuli smo bianualni program edukacije i...

Pandemija ≠ izgovor

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…

Ulična galerija

Ulična galerija

Ulična galerija predstavlja jedinstven projekat oživljavanja napuštenog i ruiniranog javnog prost…

Ka drugačijem gradu

Ka drugačijem gradu

Ka drugačijem gradu je javni program kolektiva Ministarstvo prostora koji obuhvata različite …