meta pixel

ZEMALJSKI FORUM 2023

Krajem avgusta 2023. godine organizovali smo drugi Zemaljski forum, pod nazivom Terrestrial forum 2023, u Požegi, u saradnji sa lokalnim Udruženjem građana Forca

Ovaj program smo započeli 2021. godine sa željom da napravimo prostor za saradnju sa različitim predstavnicima sektora, poput civilnog društva, grassroot pokreta, političkih organizacija, medija i akademika.

Želeli smo da motivišemo politički aktivne građane da učestvuju u planiranju i kreiranju politika koje će određivati njihov svakodnevni život, kao i da proširimo međusobna znanja.

Na kraju, ideja je bila da stvorimo nove horizonte – Horizonte promene i promovišemo progresivne politike. Možemo reći da su diskusije bile plodonosne, da su se postavila i otvorila pitanja koja se često prećutkuju, te da smo imali značajne uvide za sve nas. 

Ovogodišnji glavni moduli su bili:

• Politička ekonomija i urbani razvoj – ušli smo u analizu makro i mikro ekonomskih procesa koji danas utiču na prostorno planiranje. Pitanje koje smo postavili je na koji način se gradovi šire, ko ima pristup osnovnoj infrastrukturi i uslugama i koja su ograničenja različitih politika u promeni trenutnog stanja.

• Deliberativna demokratija u praksi – istraživali smo potencijale različitih deliberativnih alata, kao što su mini-javnosti, građanske skupštine i plenumi, kako bismo adresirali demokratski deficit u našem uređenju. Uporedili smo različite načine implementacije u različitim zemljama, kroz institucionalne i neinstitucionalne alate.

• Pravedna energetska tranzicija – ideja je bila da istražimo različite socijalno-ekonomske aspekte energetske tranzicije i prodiskutujemo mere koje se za nju predlažu. Kako da nađemo balans između neophodnih mera koje se moraju preduzeti i rastućih socijalnih nejednakosti?

Pored glavnih modula, imali smo Popodnevne sesije / Afternoon sessions, koje su se bavile svim gorućim političkim pitanjima, kroz radionice, predavanje, lecture performance, panele i slično. Neke od zanimljivih tema su bile Razvoj AI tehnologije i uticaj na društvo, partnerstva u javnim dobrima, feministička perspektiva razvoja gradova, itd. 

Na našem Yotube kanalu možete pogledati predavanja koja su snimljena. Napominjemo da nismo snimali sve formate, posebno radionice koje su imale role play, kao ni diskusije, kako bi učesnici mogli da se osećaju komotnije i slobodnije u deljenju stavova.

OPENING PANEL

SOFIJA STEFANOVIĆ

ROBERT KOZMA

POLITICAL ECONOMY OF URBAN DEVELOPMENT

DARKO VESIĆ

MANUEL B. AALBERS

PHILLIP KATSINAS

SONJA DRAGOVIĆ

IVA MARČETIĆ

DORINA PLLUMBI

ARTAN SADIKU

DELIBERATIVE DEMOCRACY IN PRACTICE

ALEXANDROS KIOUPKIOLIS

VUJO ILIĆ

IRENA FIKET

DAMIR KAPIDŽIĆ

ZUZANA NOWAK

IVA ČUKIĆ

JOVANA TIMOTIJEVIĆ

DELIBERATIVE DEMOCRACY IN PRACTICE

ALEKSANDAR KOVAČEVIĆ

Diplomirala je i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnivačica je kolektiva Ministarstvo prostora. Usmerena je na teme upravljanja i raspolaganja prostornim resursima, urbana zajednička dobra, kao i na tačke susreta institucionalnog, planskog i normativnog okvira sa oblicima neformalnih praksi. Osnivačica je Ulične galerije u Beogradu, čijim se programom bavila do 2020. godine. Bila je angažovana kao gostujući saradnik i predavač na Departmanu za urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu do 2017. godine, a od 2015. godine sarađuje sa univerzitetima van Srbije. Od 2018. do 2020. godine bila je koordinatorka aktivističke evropske participativne platforme „FundAction” za podršku aktivizmu. Članica je odbora Guerrilla fondacije (Nemačka) i donatorskog odbora Trag fondacije u programu „Aktivne zajednice” (Srbija).

ĐORĐE PAVIĆEVIĆ

RADOSTINA SLAVKOVA

ALEXANDRU KELEMEN

MAJA PUPOVAC

MILJENKA KUHAR

ROBERT KASUMOVIĆ

GIOVANNI ALLEGRETTI

EVA BODROS

AFTERNOON SESSIONS

JULIAN ZWICKER

NATASHA ARRURI

KATLEEN DE FLANDER

NIJA-MARIJA LINKE

MARKO AKSENTIJEVIĆ

FILIP MILOŠEVIĆ

KEIR MILBURN

HANA ĆURAK

NIKOLA OSTOJIĆ

TIJANA ANA SPASOVSKA

MARKO PETERLIN

MIRELA TRAVAR

Mirela Travar, an experienced activist, cultural, and youth worker with 15+ years in civil society, focused on youth and human rights, education, independent culture, and public goods. She collaborated with OSCE, Council of Europe, and numerous Croatian organizations. Former Secretary General of the Croatian Youth Network, coordinator of Kooperativa, and now president of Operation City. She served as the first president of DKC-HR and authored multiple publications/studies on culture and youth.

IVAN VELISAVLJEVIĆ

JOVANA MAROVIĆ

DOBRICA VESELINOVIĆ

IVA IVŠIĆ

ALEKSA PETKOVIĆ

JANA KOCEVSKA

MAŠA ELEZOVIĆ

TEA TRUTA

NATALIJA SIMOVIĆ

MAJA PELEVIĆ

OLGA DIMITRIJEVIĆ

POVEZANI TEKSTOVI

Ekonomija grada

Ekonomija grada

U 2023. godini smo napravili seminar Ekonomija grada, koji je bio otvoren za sve, sa željom da za…

Zemaljski forum

Zemaljski forum

Zemaljski forum je bianualni program koji smo pokrenuli 2021. godine i zamišljen je kao program…

Zemaljski forum 2021

Zemaljski forum 2021

ZEMALJSKI FORUM 2021Godine 2021. pokrenuli smo bianualni program edukacije i...

Ka drugačijem gradu

Ka drugačijem gradu

Ka drugačijem gradu je javni program kolektiva Ministarstvo prostora koji obuhvata različite …