meta pixel

KA DRUGAČIJEM GRADU

Ka drugačijem gradu je javni program kolektiva Ministarstvo prostora koji obuhvata različite formate – predavanja, radionice, diskusije – sa ciljem da se kolektivno promišljaju ekonomske i društvene strukture koje kreiraju aktuelne procese urbanog razvoja, ali i skrene šira pažnja na praktične i teorijske modele i predloge alternativnih prostornih konfiguracija i zajednica, upravljanja, proizvodnih odnosa, ekonomske održivosti i strategija planiranja.

Grad je skup širih političkih i ekonomskih procesa koji su međusobno povezani i zavise jedni od drugih, formiraju i društvene odnose i uslove života ljudi u zajednicama, a svoje manifestacije i uzroke imaju u prostornoj konfiguraciji grada. 

Naime, pitanje urbane mobilnosti ne možemo razdvojiti od pitanja ograđivanja i dostupnosti javnog prostora; stanovanje ne može biti posmatrano odvojeno od pitanja uslova rada; a borbu za pravo na odlučivanje o razvoju grada ne možemo odvojiti od borbe za pravo na vodu. Upravo takva pitanja i njihove međusobne relacije čine okvir za sveobuhvatnije razumevanje grada, ali i promišljanje drugačijeg okruženja koje ima osećaj za potrebe svih stanovnika.

Tako je nastao program “Ka drugačijem gradu”.

Kroz 4 godišnja ciklusa do sada, pitanju drugačijeg grada pristupali smo kroz kritički osvrt na aktuelnu dinamiku urbanog razvoja, ali i kroz polemiku o mogućim alternativama trenutnim ekonomskim politikama.

Pokušali smo da kroz različite formate – razgovore, radionice i predavanja – uključimo različite perspektive i teme; da pozovemo i one koji naš lokalni kontekst osećaju kroz sopstvenu svakodnevicu, kao i one koji ga posmataju očima stranca; da jezik govora o gradu oslobodimo disciplinarnih stega i proširimo, tako da obuhvati i teoriju i praksu, i govor statistike i emocija.

Prva tri ciklusa programa rezultirali su publikacijama (koje možete pročitati ovde), dok smo u poslednjem ciklusu u 2022. godini, započeli i rad na video pojmovniku koji bi trebalo da kroz kratke video forme otvori teme i koncepte drugačijeg, pravednijeg grada. Razpoložive snimke događaja u okviru ovog programa možete pogledati ovde.

POVEZANI TEKSTOVI

Ekonomija grada

Ekonomija grada

U 2023. godini smo napravili seminar Ekonomija grada, koji je bio otvoren za sve, sa željom da za…

Zemaljski forum

Zemaljski forum

Zemaljski forum je bianualni program koji smo pokrenuli 2021. godine i zamišljen je kao program…

Zemaljski forum 2023

Zemaljski forum 2023

Krajem avgusta 2023. godine organizovali smo drugi Zemaljski forum, pod nazivom Terrestrial …

Zemaljski forum 2021

Zemaljski forum 2021

ZEMALJSKI FORUM 2021Godine 2021. pokrenuli smo bianualni program edukacije i...