meta pixel

GDE JE PLAN?

Verovatno ste primetili da objave i najave urbanističkih planova i projekata ne možete tek tako da pronađete na internetu. Grad Beograd ih objavljuje na svom sajtu u okviru Gradskih oglasa, kao servisnu informaciju koja nije lako vidljiva sa početne strane sajta. 

Mi smatramo da je važno da svi građani imaju lak pristup urbanističkim planovima i projektima, pa smo samoinicijativno napravili digitalnu platformu koja omogućava lak pregled planova i projekata od 2022. godine do ovog trenutka. Na platformi se prate planovi od odluke o izradi plana, preko javnih uvida, do usvajanja. 

Pored pretrage planova na mapi, možete se informisati o njihovom sadržaju, o fazi izrade u kojoj se oni nalaze, kao i o potencijalnim koracima koje možete preduzeti. Planove možete pretraživati po statusu (u izradi/usvojeni), vrsti (urbanistički i prostorni planovi/projekti), fazi (da ne nabrajamo, videćete na sajtu), a kako vreme prolazi i po godini. 

POVEZANI TEKSTOVI

BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041

Nalazimo se u vrlo specifičnom trenutku – u toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograd…

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

Pandemija ≠ izgovor

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…