meta pixel

PARK, NE GRADILIŠTE! MITIĆEVA RUPA JE U OPASNOSTI

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda uputio je Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije blokova između ulica: Kralja Milana, Beogradske, Njegoševe i Svetozara Markovića, Gradska opština Vračar (označeno na slici gore), odnosno zahvat koji uključuje ceo park poznat po imenu Mitićeva rupa i blok pored u kom se, između ostalog, nalazi hotel Hilton.
Nedopustivo je da se urbanističko planiranje i ukupni urbani razvoj grada do ove mere i granica vodi tržišnom i kapitalističkom logikom planiranja i namene prostora! Javne zelene površine, i svi drugi oblici zelenih površina nisu i ne smeju biti sagledavane i tretirane kao prazne/ slobodne/ neiskorišćene/ nerealizovane površine u gradu, koje je potrebno privatizovati i na njima graditi komercijalne sadržaje kako bi investitori profitirali na uštrb zelenih površina koje pripadaju nama, građanima Beograda.

Nedopustivo je u kontekstu brojnih razvojnih problema grada (dominantno u kontekstu prekomernog zagađenja vazduha i klimatskih promena, kao i neodrživog saobraćajnog modela u gradu) postojeću javnu zelenu površinu koja se nalazi na javnom zemljištu prenameniti u komercijalne sadržaje, te po usvajanju ovog plana istu javnu površinu privatizovati!
Zahtevamo da zemljište u javnoj svojini ostane u javnoj svojini i da se na njemu planom predvide javne namene, odnosno postojeća javna namena – javna zelena površina (javni gradski park).

Rani javni uvid traje do ponedeljka 29. marta. Kako bismo građanima i građankama pomogli da što bolje razumeju šta se planira u našem gradu, napisali smo 5 verzija primedbi koje možete da preuzmete i pošaljete u svoje ime Sekreterijatu za urbanizam i građevinske poslove. Sve primedbe su drugačije i oslanjaju se na različite delove plana detaljne ragulacije, ali imaju isti cilj – da sačuvamo park!

Ukoliko želite da sami napišete primedbu, preporučujemo vam da koristite Formular za pisanje primedbi Malog vodiča kroz planiranje gradova.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, preporučujemo da primedbe pošaljete poštom (na adresu: Sekreterijat za urbanizam i građevinske poslove; Kraljice Marije br. 1; 11000 Beograd) jer je to najsigurniji način da obezbedite da se vaš stav čuje, budući da gradska uprava još uvek nije razjasnila šta se tačno dešava sa primedbama koje se ostavljaju u kutiji koja se nalazi u holu sekreterijata. Ukoliko šaljete primedbe grupno, važno je štampate po primrak za svaku osobu, ali ih sve možete spakovati u istu kovertu i tako poslati. Za sva dodatna pitanja, možete da nam pišete na ministarstvoprostora@gmail.com.

Gde je plan?

Gde je plan?

Verovatno ste primetili da objave i najave urbanističkih planova i projekata ne možete tek tako d…

BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041

Nalazimo se u vrlo specifičnom trenutku – u toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograd…

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

Pandemija ≠ izgovor

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…