meta pixel

NACIONALNI STADION: PRIMEDBE

Do 30. oktobra traje javni uvid u Prostorni plan područja posebne namene nacionalnog fudbalskog stadiona. Ovaj plan predviđa izgradnju na oko 1 140 000 m2 poljoprivrednog zemljišta, od čega će sam stadion obuhvatati oko 320 000 m2.

Nacrt Prostornog plana u velikoj meri nije u skladu sa brojnim planskim i strateškim dokumentima. Pri salgedavanju planova šireg obuhvata, koje ovaj nacrt mora da sledi, vidimo da se na ovom području uošte ne predviđa izgradnja objekata bilo kakve namene (primedba 1), već očuvanje poljoprivrednog zemljišta. Plan je takođe i u suprotnosti sa strategijom održivog urbanog razvoja(primedba 2), koja u svojim merama eksplicitno navodi očuvanje poljoprivrednog zemljišta i neširenje građevinskog zemljišta.

Takođe, ovaj plan polazi od pretpostavke da će realizacijom istog doći do afirmacije turizma u Beogradu, međutim strategije razvoja turizma, kako na nivou grada, tako i na nivou Srbije, ne predviđaju izgradnju novog fudbalskog stadiona u Beogradu (primedba 3).

Površina

Kao što je već navedeno, ovaj projekat se prostire na 1 140 000 m2 (114 ha), što, poređenja radi, odgovara površini dva Kalemegdana, polovine Velikog ratnog ostrva, 8,77 Ušće shopping centara, 23,75 Botaničkih bašti Jevremovac, 0,6 Beograda na vodi i jedne najveće organske plantaže jabuka u Srbiji. Površina građevinske parcele iznosi 320 000 m2 (32 ha), što odgovara površini 22 Studentska parka.

Kapacitet

U planu se navodi i predviđeni kapacitet stadiona:

“Zaključkom Vlade Republike Srbije, br. 351-7235/2018 od 30.07.2018. godine, je precizirano da kapacitet Nacionalnog fudbalskog stadiona bude od 55.000 do 60.000 posetilaca. Prostornim planom je planirano da kapacitet stadiona bude 52.000 mesta, uz mogućnost obezbeđivanja dodatnih 8.000 privremenih (pomoćnih) mesta radi ispunjavanja kriterijuma koje propisuju FIFA i UEFA za velike i značajne fudbalske događaje.” (str. 20)

60 000 posetilaca jednako je čitavom stanovništvu užeg područja grada Leskovca (60 288, 14. najveći grad po broju stanovnika u Srbiji), a veće od stanovništva Valjeva (59 973), Užica (52 646) i 13 drugih.

Cena

U Republičkom budžetu, u delu koji popisuje kapitalne projekte u naredne tri godine (2020. – 2022.) i novac potreban za njihovo ostvarenje, nigde se ne pominje stadion. Jedino mesto u Zakonu o budžetu za 2020. godinu gde se ovaj projekat pominje su odobreni projektni zajmovi gde se navodi da će se država zadužiti za 250 miliona evra za ovu namenu i to nije precizirano gde će se zadužiti, već stoji generička stavka „fondovi, korporacije i banke“. Izvor

Javno mnjenje

Prema istraživanju javnog mnjenja (anketa i fokus grupe) koje smo nedavno objavili, 66% građana Beograda se ne slaže sa izgradnjom nacionalnog stadiona, odnosno smatra da taj novac može pametnije da se investira. Ipak, kada smo one koji bi podržali izradnju nacionalnog stadiona pitali da li bi podržali izgradnju ako bi ono podrazumevalo dodatno zaduživanje Republike Srbje, podrška je pala sa 35% na 13.3%.

Kako poslati primedbu?

U nastavku možete preuzeti primedbe koje smo mi napisali, potpisati ih u svoje ime i poštom poslati na adresu:

Sekretarijat za urbanizam i gradjevinske poslove
Kraljice Marije br.1
11000 Beogradž

Takođe, primedbe možete i sami sastaviti. U tome vam može pomoći Mali vodič kroz planiranje gradova gde možete pronaći upuustvo i formular za pisanje primedbi. Za sva pitanja vam stojimo na raspolaganju na kriznistab@ministarstvoprostora.org.

Rok za podnošenje primedbi je 30. oktobar 2020. godine, što je ujedno i poslednja prilika da predate primedbe i učestvujete u izradi ovog plana. Podsećamo, javni uvid je poslednji korak pre donošenja odluke o usvajanju plana. Nakon uvida sledi javna rasprava na kojoj građani koji su predali primedbe mogu usmeno da ih obrazlože pred Komisijom za planove.

Više informacija i sam plan možete da pogledate OVDE.

POVEZANI TEKSTOVI

Gde je plan?

Gde je plan?

Verovatno ste primetili da objave i najave urbanističkih planova i projekata ne možete tek tako d…

BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041

Nalazimo se u vrlo specifičnom trenutku – u toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograd…

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

Pandemija ≠ izgovor

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…