meta pixel

PLAN GENERALNE REGULACIJE BEOGRADA,
JAVNI UVID: PRIMEDBE

U toku je javni uvid u plan generalne regulacije grada Beograda, međutim, javnost još uvek nema uvid u “generalno”, niti zna kada će čitav plan biti dostupan.

Jedan od najvažnijih planova za grad Beograd podeljen je u nedefinisane faze i etape, koje gradska uprava objavljuje bez ikakve najave i strukture. Bez celog plana teško je (i gotovo nemoguće) sagledati širu sliku i uvideti dobre i loše strane. Ovakav način raslojavanja plana (koji je nejasan i netransparentan) podoban je za brojne manipulacije.

Sve dok širu sliku gledamo kroz ključaonicu zaključanih vrata, šalje se poruka da javnost nije dobrodošla i samim tim je njeno učešće i demokratično planiranje prostora koje odgovara realnim potrebama građana nemoguće. Apelujemo na gradske ograne da pojasne proces odlučivanja o usvajanju plana generalne regulacije i time obezbede ustavom zagarantovano pravo učešća javnosti.

Podsećamo, PGR je plan koji treba sveobuhvatno da sagledava prostor i detaljnije planski obrađuje građevinsko područje, definiše saobraćajne i infrastrukturne sisteme, javne objekte i komplekse i detaljnije definiše planiranu namenu površina i način daljeg sprovođenja.
U okviru prve etape prve faze uočili smo nekoliko specifičnih nepravilnosti, pre svega nerazmatranje primedbi sa ranog janvog uvida ( primedba 6 – Komisija za planove je za tačku dnevnog reda u kom je trebalo da sagleda svih 1184 pristiglih primedbi izdvojila svega 15ak minuta); zatim činjenica da je Nacrt u potpunosti u suprotnosti sa Odlukom o izradi izmena i dopuna PGR-a, što predstavlja nezakonitu proceduru izrade planskih dokumenata (primedba 5); onda činjenica da PGR ne sadrži sve elemente koje obavezno mora (primedba 4); gore navedena konfuzna dinamika izrade Nacrta (primedba 3primedba 2primedba 1).

Gore navedene primedbe možete da preuzmete i u svoje ime pošaljete Sekreterijatu za urbanizam i građevinske poslove, najkasnije do 15. juna.

POVEZANI TEKSTOVI

Gde je plan?

Gde je plan?

Verovatno ste primetili da objave i najave urbanističkih planova i projekata ne možete tek tako d…

BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041

Nalazimo se u vrlo specifičnom trenutku – u toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograd…

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

Pandemija ≠ izgovor

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…