meta pixel

OTVORENO PISMO MINISTARSTVU POVODOM PREDLOGA REFORME

U četvrtak 17. marta, tokom trajanja javne rasprave o Konceptu politike o reformi e-Prostora dokumentacija koja je izložena na javnu raspravu je uklonjena sa internet prezentacije Ministartva i portala e-Konsultacije.

Na ovaj način javnost je onemogućena da učestvuje u javnoj raspravi, a uklanjanjem materijala sa interneta (gde je jedino bio dostupan) Ministarstvo je postupilo suprotno Zaključku Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije i utvrđenom Programu javne rasprave. Ovim otvorenim pismom pozivamo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da bez odlaganja obavesti javnost o tome da li je javna rasprava prekinuta i, ukoliko jeste, iz kojih razloga, te da obaveštenje objavi na svojoj internet prezentaciji.

Kako bi se u procesu reforme sistema urbanističkog i prostornog planiranja obezbedilo poštovanje propisa, uključivanje najboljih praksi i zaštita javnog interesa, predlažemo Ministarstvu građevinarstva, saobrađaja i infrastrukture da, nakon formiranja nove Vlade Srbije, otpočne konsultacije o ovoj reformi u skladu sa zakonom i da omogući svim zainteresovanim stranama jednako učešće u tom procesu. Ovim otvorenim pismom pozivamo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da bez odlaganja obavesti javnost o tome da li je javna rasprava prekinuta i, ukoliko jeste, iz kojih razloga, te da obaveštenje objavi na svojoj internet prezentaciji.

Kako bi se u procesu reforme sistema urbanističkog i prostornog planiranja obezbedilo poštovanje propisa, uključivanje najboljih praksi i zaštita javnog interesa, predlažemo Ministarstvu građevinarstva, saobrađaja i infrastrukture da, nakon formiranja nove Vlade Srbije, otpočne konsultacije o ovoj reformi u skladu sa zakonom i da omogući svim zainteresovanim stranama jednako učešće u tom procesu. Dokument koji je objavljen 25. februara, a zatim uklonjen sa interneta, mogao bi tokom konsultacija da bude uzet u razmatranje kao jedna od opcija, ali ne bi trebalo da bude upućen Vladi na usvajanje, jer je izrađen u postupku koji nije u skladu sa zakonom i nije na adekvatan način sagledao sve izazove reforme sistema urbanističkog i prostornog planiranja.

Pozivamo organe javne uprave, akademske institucije, udruženja građana, pojedince i građane da se pridruže ovoj inicijativi i podrže zahtev za otvaranjem širokih javnih konsultacija o reformi sistema urbanističkog i prostornog planiranja u skladu sa zakonom, a nakon formiranja Nove Vlade Srbije.

Otvoreno pismo Ministarstvu su uputila sledeća udruženja i pojedinci:
Nova planska praksa; Mirjana Jovanović, Beogradska otvorena škola; “Urban hub” d.o.o. Aranđelovac; Milica Lukić, dipl. Pr. Planer, Geografski fakultet – Univerzitet u Beogradu, Jelena Jerinić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu; Društvo arhitekata Novog Sada; RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu; Ministarstvo prostora; Anđelka Jevtović, dipl. inž. pejz. arh, Predsednik Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije.

Podsetite se detaljnije o kakvom je dokumentu reč i poslušajte predloge za njegovo unapređenje na snimku konferencije za medije.

POVEZANI TEKSTOVI

Gde je plan?

Gde je plan?

Verovatno ste primetili da objave i najave urbanističkih planova i projekata ne možete tek tako d…

BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041

Nalazimo se u vrlo specifičnom trenutku – u toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograd…

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

Pandemija ≠ izgovor

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…