meta pixel

ZAHTEVAMO PONAVLJANJE JAVNOG UVIDA U NACRT
PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE

Udruženja koja se zalažu za zdravu životnu sredinu i održivi urbani razvoj podnela su danas zahtev za ponavljanje postupka javnog uvida u Nacrt prostornog plana Republike Srbije i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture počinilo je niz nezakonitih radnji tokom postupka javnog uvida i uskratilo je građanima pravo da na javnoj prezentaciji iznesu primedbe na Nacrt prostornog plana  i izveštaj o strateškoj proceni uticaja. Nakon nezakonitog javnog uvida Ministarstvo je zakazalo javnu sednicu komisije za planove svega dva dana pred održavanje sednice i tako faktički još jednom onemogućilo javnost da iznese primedbe i komentare na Nacrt prostornog plana, koji je jedan od najznačajnijih planskih dokumenata Republike Srbije. Javnu sednicu komisije, koja se po pravilu održava posle javnog uvida i nije isto što i javna prezentacija, Ministarstvo je najavilo 23. juna, a održavanje sednice je predviđeno 25. juna. Pored toga, Ministarstvo javnu sednicu komisije za planove uporno naziva javnom sednicom komisije za javni uvid, iako takva komisija zapravo i ne postoji.

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja je jasan i ne ostavlja nikakvu dilemu u pogledu obaveze organizovanja javne prezentacije:

„U toku izlaganja nacrta prostornog plana na javni uvid, nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa obrađivačem planskog dokumenta, organizuje najmanje jednu javnu prezentaciju nacrta planskog dokumenta, najkasnije deset dana pre isteka javnog uvida.“

Udruženja su u zahtevu istakla da „Dugoročna strateška opredeljenja za sektor rudarstva i energetike u potpunoj su suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, a pre svega sa Pariskim sporazumom, jer se ovim planom predviđa nastavak eksploatacije lignita i izgradnja šest novih termoelektrana ukupne snage 3,3 GW. Među ovim termoelektranama je i Kolubara B iako je ministarka energetike Zorana Mihajlović nedavno najavila da se odustaje od ovog projekta“. „Nacrtom prostornog plana predviđa se i izgradnja malih hidroelektrana ukupne snage 387 MW. Očigledno je da ovaj plan postavlja osnove za nastavak pogubne i devastirajuće energetske politike koja Srbiju sve više udaljava od Evropske unije i ispunjenja međunarodnih obaveza koje je sama prihvatila,“ izjavili su predstavnici udruženja.

Ne pristajemo na izigravanje demokratskih procedura i kršenje propisa koje uporno sprovodi Ministarstvo građevinarstva i pozivamo druga udruženja i slobodne građane Srbije da se pridruže zahtevu za ponavljanjem javnog uvida.

Zahtev su podneli: Beogradska otvorena škola, Ministarstvo prostora, Mladi istraživači Srbije, Nacionalna ekološka asocijacija, udruženje Polekol, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), Svetska organizacija za prirodu WWF Adria, Centar za istraživanje biodiverziteta, Centar za kulturnu dekontaminaciju i Prof. dr Petar Đukić.

POVEZANI TEKSTOVI

Gde je plan?

Gde je plan?

Verovatno ste primetili da objave i najave urbanističkih planova i projekata ne možete tek tako d…

BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041

Nalazimo se u vrlo specifičnom trenutku – u toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograd…

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

Pandemija ≠ izgovor

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…