meta pixel
Ekspedicija Inex film

Ekspedicija Inex film

EKSPEDICIJA INEX FILM Ekspedicija Inex film je skvot nastao u martu 2011. godine u Beogradu na Karaburmi, sa namerom da istražimo mogućnosti samoorganizovanja, solidarnosti i „uradi sam” životne filozofije. Do kraja 2015. godine, Inex je okupljao pojedince i...
Ekonomija grada

Ekonomija grada

EKONOMIJA GRADA U 2023. godini smo napravili seminar Ekonomija grada, koji je bio otvoren za sve, sa željom da zajedno prodiskutujemo o političkoj ekonomiji i njenom uticaju na razvoj grada, sa posebnim osvrtom na stanovanje. Finansijska tržišta su preuzela primat u...
Izveštaj sa četvrtog foruma

Izveštaj sa četvrtog foruma

Izveštaj sa četvrtog foruma Razvoj Rušnja kroz perspektivu potreba njegovih stanovnika: izveštaj sa četvrte mini građanske skupštine. Na predlog i inicijativu Urbanističkog zavoda Beograda JP, sa kojim smo težili da ostvarimo saradnju i na ovoj mini građanskoj...
Izveštaj sa trećeg foruma

Izveštaj sa trećeg foruma

Izveštaj sa trećeg foruma Za stanovnike Padinske skele najurgentniji problemi u oblasti životne sredine, javnih usluga i komunalne infrastrukture – rezultati treće mini-građanske skupštine S obzirom na postojeću saradnju sa lokalnom inicijativom “Volim Padinjak”...
Izložba Living the City – aerodrom Berlin-Tempelhof

Izložba Living the City – aerodrom Berlin-Tempelhof

IZLOŽBA LIVING THE CITY AERODROM BERLIN-TEMPELHOF Ministarstvo prostora je deo Living the City, velike revijalne izložbe koja prikazuje neke od najvažnijih udruženja, biroa i pojedinaca koji se bave “gradom, ljudima i pričama”. Velika nam je čast da se nalazimo u...