meta pixel
Ekonomija grada

Ekonomija grada

EKONOMIJA GRADA U 2023. godini smo napravili seminar Ekonomija grada, koji je bio otvoren za sve, sa željom da zajedno prodiskutujemo o političkoj ekonomiji i njenom uticaju na razvoj grada, sa posebnim osvrtom na stanovanje. Finansijska tržišta su preuzela primat u...
Zemaljski forum

Zemaljski forum

ZEMALJSKI FORUM Zemaljski forum je bianualni program koji smo pokrenuli 2021. godine i zamišljen je kao program edukacije i razmene za ljude iz različitih oblasti društvenog angažovanja. Osnovni tematski okvir Foruma su Horizonti promene, odnosno, promišljanje i...
Zemaljski forum 2023

Zemaljski forum 2023

ZEMALJSKI FORUM 2023 Krajem avgusta 2023. godine organizovali smo drugi Zemaljski forum, pod nazivom Terrestrial forum 2023, u Požegi, u saradnji sa lokalnim Udruženjem građana Forca.  Ovaj program smo započeli 2021. godine sa željom da napravimo prostor za saradnju...
Zemaljski forum 2021

Zemaljski forum 2021

ZEMALJSKI FORUM 2021 Godine 2021. pokrenuli smo bianualni program edukacije i razmene za ljude iz različitih oblasti društvenog angažovanja (aktivizam, akademija, civilno društvo, mediji). Zemaljski forum ima cilj da inspiriše razgovorima o progresivnim politikama kao...
Ka drugačijem gradu

Ka drugačijem gradu

KA DRUGAČIJEM GRADU Ka drugačijem gradu je javni program kolektiva Ministarstvo prostora koji obuhvata različite formate – predavanja, radionice, diskusije – sa ciljem da se kolektivno promišljaju ekonomske i društvene strukture koje kreiraju aktuelne procese urbanog...