meta pixel
Građanske skupštine

Građanske skupštine

Građanske skupštine za pravedniji grad Kolektiv Ministarstva prostora čvrsto brani poziciju da građani imaju i pravo i kapacitet da, ukoliko su dobro informisani i dobiju mogućnost da diskutuju sa stručnjacima i drugim zainteresovanim stranama, oblikuju grad i okolinu...
Izveštaj sa četvrtog foruma

Izveštaj sa četvrtog foruma

Izveštaj sa četvrtog foruma Razvoj Rušnja kroz perspektivu potreba njegovih stanovnika: izveštaj sa četvrte mini građanske skupštine. Na predlog i inicijativu Urbanističkog zavoda Beograda JP, sa kojim smo težili da ostvarimo saradnju i na ovoj mini građanskoj...
Izveštaj sa drugog foruma

Izveštaj sa drugog foruma

Izveštaj sa drugog foruma Druga mini-građanska skupština bavila se strateškim razvojem Beograda u narednih 20 godina U pokušaju da testiramo kako formati deliberativne demokratije mogu biti korisni za dublju i intenzivniju participaciju građana u razvoju i oblikovanju...
Izveštaj sa trećeg foruma

Izveštaj sa trećeg foruma

Izveštaj sa trećeg foruma Za stanovnike Padinske skele najurgentniji problemi u oblasti životne sredine, javnih usluga i komunalne infrastrukture – rezultati treće mini-građanske skupštine S obzirom na postojeću saradnju sa lokalnom inicijativom “Volim Padinjak”...
Održan prvi Participativni forum

Održan prvi Participativni forum

ODRŽAN PRVI PARTICIPATIVNI FORUM U subotu, 6. novembra organizovali smo eksperimentalni participativni forum u sklopu kojeg su građani suprotstavljali mišljenja i tražili zajednička rešenja. Tema prvog participativnog foruma je bio PDR za pešačko-biciklistički most...