meta pixel
BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041 Nalazimo se u vrlo specifičnom trenutku – u toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograda za period od 2021. do 2041. godine. Ovaj važan i sveobuhvatni plan se izrađuje na svakih 20 godina, a određuje smernice celokupnog razvoja grada, od...
Vratiti izmene PGR-a Beograda na početak

Vratiti izmene PGR-a Beograda na početak

VRATITI IZMENE PGR-A BEOGRADA NA POČETAK Usled velikog broja nepravilnosti koje prate izradu Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije Beograda, tražimo od Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove da obustavi dalje usvajanje ovog plana i postupak vrati...
PGR BEOGRADA: primedbe

PGR BEOGRADA: primedbe

PGR BEOGRADA: PRIMEDBE Danas, 21. januara je poslednji dan za predaju primedbi na Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX) (I faza – 2. etapa) sa Izveštajem o strateškoj...
PGR: razvoj Beograda u senci praznika

PGR: razvoj Beograda u senci praznika

PGR: RAZVOJ BEOGRADA U SENCI PRAZNIKA Povodom odluke da se javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije Beograda (PGR) održi u vreme novogodišnjih i božićnih praznika smatramo da se nastavlja neprihvatljiva praksa svođenja učešća javnosti na formalni...
Nacionalni stadion: PRIMEDBE

Nacionalni stadion: PRIMEDBE

NACIONALNI STADION: PRIMEDBE Do 30. oktobra traje javni uvid u Prostorni plan područja posebne namene nacionalnog fudbalskog stadiona. Ovaj plan predviđa izgradnju na oko 1 140 000 m2 poljoprivrednog zemljišta, od čega će sam stadion obuhvatati oko 320 000 m2. Nacrt...