meta pixel
Vratiti izmene PGR-a Beograda na početak

Vratiti izmene PGR-a Beograda na početak

VRATITI IZMENE PGR-A BEOGRADA NA POČETAK Usled velikog broja nepravilnosti koje prate izradu Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije Beograda, tražimo od Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove da obustavi dalje usvajanje ovog plana i postupak vrati...
PGR BEOGRADA: primedbe

PGR BEOGRADA: primedbe

PGR BEOGRADA: PRIMEDBE Danas, 21. januara je poslednji dan za predaju primedbi na Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX) (I faza – 2. etapa) sa Izveštajem o strateškoj...
PGR: razvoj Beograda u senci praznika

PGR: razvoj Beograda u senci praznika

PGR: RAZVOJ BEOGRADA U SENCI PRAZNIKA Povodom odluke da se javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije Beograda (PGR) održi u vreme novogodišnjih i božićnih praznika smatramo da se nastavlja neprihvatljiva praksa svođenja učešća javnosti na formalni...
PGR Beograda, javni uvid: PDR za Linijski park: PRIMEDBE

PGR Beograda, javni uvid: PDR za Linijski park: PRIMEDBE

PDR ZA LINIJSKI PARK: PRIMEDBE U toku je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za Linijski park.  Nacrt plana detaljne regulacije, pod nazivom Linijski park, pored parkovskog pojasa na mestu postojeće pruge, donosi i izgradnju preko 200 000m² stanovanja u...
PGR Beograda, javni uvid: primedbe

PGR Beograda, javni uvid: primedbe

PLAN GENERALNE REGULACIJE BEOGRADA, JAVNI UVID: PRIMEDBE U toku je javni uvid u plan generalne regulacije grada Beograda, međutim, javnost još uvek nema uvid u “generalno”, niti zna kada će čitav plan biti dostupan. Jedan od najvažnijih planova za grad Beograd...