meta pixel

ALATI

Naše je iskustvo pokazalo da ljudi itekako žele da učestvuju u oblikovanju svoje sredine i da kada su pravovremeno i potpuno informisani mogu da donose racionalne odluke koje su u interesu zajednice. Sa druge strane, istraživanja, a i naša komunikacija sa građanima pokazuju da se oni osećaju isključeno iz procesa planiranja, neinformisano, da nemaju poverenja u odluke, kao i da se gradovi oblikuju prema željama pojedinačnih interesa onih koji imaju političku ili ekonomsku moć. Od samog osnivanja kolektiva Ministarstvo prostora (2011), negujemo rad sa zajednicom i trudimo se da pojačamo/podržimo nivo učešća građana/ki u urbanističkom planiranju. Puno smo vremena i znanja uložili u “prevođenje” urbanističkog planiranja, mnogo materijala i alata napravili i podelili na tom putu, te evo ih na jednom mestu!

1. GDE JE PLAN? – Pretraživanje aktuelnih i usvojenih planova

Za početak je važno da znamo šta se i gde planira! Ukoliko želite da se infomišete o svim aktuelnim (u procesu izrade) i usvojenim planovima i urbanističkim projektima na teritoriji Beograda, to možete uraditi preko naše platforme koju redovno ažuriramo. Tu se nalaze jasni prikazi obuhvata plana, faze u kojima se nalaze, a saznaćete i kako možete da reagujete.

2. KAKO ČITATI PLANOVE? – Mali vodič kroz planiranje gradova

Sledeći korak je razumevanje planova, pa smo tako 2016. godine objavili u štampanom izdanju naš „Mali vodič kroz planiranje gradova“ koji objašnjava šta su planski dokumenti, šta sadrže, kako ih čitati, opis procedure, rečnik pojmova i na kraju, kako izgledaju primeri primedbi koji se šalju u toku javnih uvida u plan. Napravili smo i sajt na kojem se nalaze svi ovi materijali, među kojima je i dragoceni formular za pisanje primedbi!

3. KAKO REAGOVATI? – Priručnik za odbranu prostora

Za one koji se opredele za borbu i odbranu svog komšiluka ili nekog prostora (a nadamo se svi?) napravili smo „Priručnik za odbranu prostora“ (2021) koji sumira naše desetogodišnje iskustvo rada sa lokalnim inicijativama i vodi kroz sve faze u ovim borbama, od okupljanja saveznika, preko sakupljanja informacija, proučavanja problema i mobilizacije javnosti, pa sve do načina kako može da se interveniše institucionalno.

4. Kada zatreba još malo podrške – Krizni štab za urbanističko planiranje

Naravno, tu smo svakodnevno i za direktnu i neposrednu podršku u svim ovim poduhvatima, pa nam se tako možete obratiti i preko našeg Kriznog štaba (ili društvenih mreža, lično – kako god je zgodnije). Kroz ovaj format pružamo podršku u svim koracima borbe, od edukacije i organizacije do institucionalnog reagovanja. Od osnivanja do danas, ovim putem, radili smo sa nekoliko stotina građana iz cele Srbije. Tokom 2022. godine objavili smo i platformu koja sadrži još mnogo korisnih i zanimljivih informacija za sve koji žele da učestvuju u borbi za što bolji komšiluk, kraj, grad i zemlju u kojoj svi želimo da živimo.

Pored osnovnih informacija o procedurama usvajanja planova i koraka koje građani mogu preuzeti kako bi se samostalno organizovali i borili za svoja prava i zaštitu svog naselja, platforma služiti i za edukaciju i informisanje o lokalnim građanskim inicijativama. Prikazivanjem njihovih borbi i zajedničkih akcija, nastojimo da inspirišemo i druge pojedince i grupe na akciju!

Iako je trenutna situacija u polju urbanističkog planiranja daleko od idealne i čini se da je borba protiv investitorskog urbanizma i nadležnih institucija bezuspešna, ipak se vredi boriti! Zbog toga je krajnji cilj ove platforme da podstakne i ohrabri što veći broj građana da se udružuju, razmenjuju svoja iskustva i zajednički uspešno rešavaju probleme u svom susedstvu, pa i gradu. Borba za grad u kojem se sprečava prekomerna izgradnja stambeno-poslovnih objekata i parkinga nauštrb zelenila, seča drvoreda, nelegalna gradnja i ne reagovanje nadležnih institucija može biti uspešna jedino udruženim snagama i upornošću građana.

5. Participativni forumi – kako to izgleda kada građani jesu u centru urbanističkog planiranja?

Pre skoro dve godine osmislili smo i više puta implementirali format građanskih skupština, ili kako mi to zovemo Participativne forume – metodologiju rada sa građanima/kama i ekspertima/kinjama na konkretnim planovima u cilju veće i aktivnije participacije, a sa željom da se pomire interesi i stvarne potrebe svih na koje jedan plan utiče. U periodu od novembra 2021. godine do decembra 2022. godine realizovali smo četiri foruma sa građanima širom Beograda.

Ničega od ovoga ne bi bilo bez brojnih građanskih inicijativa i lokalnih grupa koje se bore da zaštite svoja naselja od investitorskog divljanja, unapređuju ih i sve nas inspirišu. Hvala na tome!