meta pixel
PGR Beograda, javni uvid: PDR za Linijski park: PRIMEDBE

PGR Beograda, javni uvid: PDR za Linijski park: PRIMEDBE

PDR ZA LINIJSKI PARK: PRIMEDBE U toku je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za Linijski park.  Nacrt plana detaljne regulacije, pod nazivom Linijski park, pored parkovskog pojasa na mestu postojeće pruge, donosi i izgradnju preko 200 000m² stanovanja u...
PGR Beograda, javni uvid: primedbe

PGR Beograda, javni uvid: primedbe

PLAN GENERALNE REGULACIJE BEOGRADA, JAVNI UVID: PRIMEDBE U toku je javni uvid u plan generalne regulacije grada Beograda, međutim, javnost još uvek nema uvid u “generalno”, niti zna kada će čitav plan biti dostupan. Jedan od najvažnijih planova za grad Beograd...