meta pixel
BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041 Nalazimo se u vrlo specifičnom trenutku – u toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograda za period od 2021. do 2041. godine. Ovaj važan i sveobuhvatni plan se izrađuje na svakih 20 godina, a određuje smernice celokupnog razvoja grada, od...