aktuelno

Nepriuštivost je glavni problem u oblasti stanovanja

Istraživanje organizacije Ministarstvo prostora “Koliko je (ne)priuštivo stanovanje u Beogradu” pokazalo je da je stambeni prostor kao osnovna potreba i pravo, nažalost očekivano, cenovno nepristupačan za veliki broj građanki i građana. Veliki broj penzionera, onih koje rade za prosečne plate ili ispod nje, onih sa privremenim zaposlenjem, samohranih roditelja, nemaju puno opcija kada žele da iznajme…

više

Izmene Zakona o planiranju i izgradnji – ni reči o javnom interesu PRIMEDBE

Nevladine organizacije RERI i Ministarstvo prostora su nakon jučerašnje rasprave o izmenama Zakona planiranju i izgradnji, danas izašle sa primedbama i predlozima unapređenja Zakona. Kako navode, Zakon je okrenut interesima investitora i olakšavanju dolaska do građevinske dozvole. Navode da se favorizovanje privatnog interesa na uštrb javnog vidi u predlogu da se kao stranka u postupku…

više

Tražimo pojačanje: Koordinator/ka komunikacija

Tražimo novog iskusnog i kreativnog člana/članicu koja će se baviti oblikovanjem naših poruka na društvenim mrežama, osmišljavanjem kampanja, podgrevanjem javnih debata o temama urbanog razvoja i održavanjem kontakta sa sedmom silom.

više

GUP po meri čoveka – ali kog?

Neophodno je da se predstojećem nacrtu plana pristupi u širem dijalogu, kako sa građanima, tako i sa stručnom javnošću, jer se radi o generacijskoj prilici da oblikujemo naše urbano okruženje za narednih dvadeset godina.

više

Generalni urbanistički plan Beograda 2041: PRIMEDBE

U toku je #ranijavniuvid u Generalni urbanistički plan Beograda 2041. Tri godine nakon što je Skupština grada Beograda usvojila Odluku od izradi novog GUP-a Beograda do 2041. godine, ovaj krovni, razvojni i strateški dokument grada izašao je pred oči javnosti. Obzirom na važnost ovog planskog dokumenta 31 ekspertska organizacija, građanska i neformalna inicijativa uputila je…

više

Zahtev za održavanje javnih prezentacija GUP 2041

Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, Komisiji za planove Skupštine grada Beograda 31 ekspertska organizacija, građanska i neformalna inicijativa uputila je zahtev nadležnim institucijama, Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda i Komisiji za planove Skupštine grada Beograda, da u što kraćem roku organizuju javne događaje, javne prezentacije…

više

Srpsko-kineski industrijski park: PRIMEDBE

U toku je #javniuvid u Nacrt PP područja posebne namene za realizaciju projekta “Srpsko – Kineski industrijski park Mihajlo Pupin”. Rani javni uvid za ovaj plan bio je sproveden tokom prošle godine, kada smo pisali primedbe na neusklađenost sa smernicama planskih i strateških dokumenata grada i Srbije. Odgovore na primedbe nismo dobili, a dokumentaciona osnova…

više

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.