Vesti

Plan generalne regulacije Beograda: primedbe

U toku je javni uvid u plan generalne regulacije grada Beograda, međutim, javnost još uvek nema uvid u “generalno”, niti zna kada će čitav plan biti dostupan. Jedan od najvažnijih planova za grad Beograd podeljen je u nedefinisane faze i etape, koje gradska uprava objavljuje bez ikakve najave i strukture. Bez celog plana teško jeContinue reading “Plan generalne regulacije Beograda: primedbe”

PDR za Linijski park: PRIMEDBE

Pozdravljamo ideju kreiranja participativnih mehanizama i razradu zelenog pojasa kroz ove metode, međutim smatramo da je zlonamerno i manipulativno nazivati planove parkovima ako oni pored toga podrazumevaju i masovnu izgradnju i uzurpaciju javnih površina.

Prijave otvorene: ZEMALJSKI FORUM – HORIZONTI PROMENE

KADA? 23 – 29. avgust 2021. godineGDE? Sremski Karlovci Pokrećemo bianualni program edukacije i razmene za ljude iz različitih oblasti društvenog angažovanja (aktivizam, akademija, civilno društvo, mediji). Zemaljski forum će se ove godine održati u Sremskim Karlovcima, u periodu od 23. do 29. avgusta, sa tematskim okvirom – Horizonti promene, sa preko 30 predavačica iContinue reading “Prijave otvorene: ZEMALJSKI FORUM – HORIZONTI PROMENE”