VIŠNJA KISIĆ

Istoričarka umetnosti, master kulturne politike i menadžmenta i doktor nauka istorije umetnosti i upravljanja kulturnim nasleđem. Fokus njenog istraživanja i ekspertize su politike i političnost nasleđa, participativno upravljanje nasleđem, i pitanja interpretacije, disonantnosti i konfliktnosti nasleđa. Predaje politike i menadžment nasleđa na UNESCO Master programu za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta Umetnosti u Beogradu, a od 2011. je generalna sekretarka Evropa Nostre za Srbiju, najveće evropske mreže civilnog društva u oblasti nasleđa.

GALEB NIKAČEVIĆ HASCI-JARE

Novinar sa preko 20 godina iskustva rada u medijima. Karijeru je počeo na muzičkoj televiziji Metropolis, potom nastavio na regionalnom MTV-u. Tokom karijere pružao je usluge kreiranja i uređivanja sadržaja velikom broju produkcijskih i medijskih kuća, a kao urednik programa Doma omladine Beograda, organizovao je i na stotine koncerata i drugog kulturnog sadržaja.Bio je na poziciji kreativnog direktora i urednika kulture srpskog izdanja VICE platforme gde je proveo pet godina, nakon čega postaje glavni i odgovorni urednik NOIZZ Srbija. Danas je autor i voditelj projekta Agelast podcast.

ĐORĐE PAVIĆEVIĆ

Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde predaje predaje savremene političke teorije. Interesuju ga politička teorija, politička filozofija i etika. Koautor je monografije Politika i svakodnevni život (2003) zajedno sa Zagorkom Golubović i Ivanom Spasić. Pored toga, objavio je više desetina članaka u časopisima i naučnim zbornicima na srpskom, engleskom i poljskom jeziku.

MARIJA MARUNA

Redovna profesorka na Departmanu za urbanizam Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Oblasti njenog istraživanja su upravljanje urbanim razvojem, integralno planiranje, javne politike urbanog razvoja, teorija planiranja i edukacija u oblasti urbanizma. Jedna je od osnivačica master akademskih studija Integralni urbanizam. Takođe, rukovodi i studijskim programom doktorskih studija. Autorka je brojnih radova iz oblasti urbanog razvoja, nacionalnih strateških planova, urbanističkih planova i projekata, studija i tehničkih rešenja. Dobitnica je više nagrada u ovoj oblasti.