IVA ČUKIĆ

Diplomirala je i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnivačica je kolektiva Ministarstvo prostora. Usmerena je na teme upravljanja i raspolaganja prostornim resursima, urbana zajednička dobra, kao i na tačke susreta institucionalnog, planskog i normativnog okvira sa oblicima neformalnih praksi. Osnivačica je Ulične galerije u Beogradu, čijim se programom bavila do 2020. godine. Bila je angažovana kao gostujući saradnik i predavač na Departmanu za urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu do 2017. godine, a od 2015. godine sarađuje sa univerzitetima van Srbije. Od 2018. do 2020. godine bila je koordinatorka aktivističke evropske participativne platforme „FundAction” za podršku aktivizmu. Članica je odbora Guerrilla fondacije (Nemačka) i donatorskog odbora Trag fondacije u programu „Aktivne zajednice” (Srbija).


JOVANA TIMOTIJEVIĆ

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje mastera na Studijama roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde trenutno radi na doktorskoj tezi. Njen istraživački i aktivistički rad presecaju savremenu političku teoriju, feminističku teoriju i urbane kritičke studije, posebno je usmerena na teme prostorne pravde, demokratizacije prostornih politika, stambene politike i borbe za pravo na stan.


MARKO AKSENTIJEVIĆ

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i aktivan je preko 15 godina u civilnom sektoru. Fokus njegovog rada je na prostornoj dimenziji društvene pravde sa naglaskom na demokratizaciji donošenja odluka, upravljanje javnim resursima i dostupnost stanovanja. Osnivač je Ministarstva prostora i raznih drugih kolektiva i inicijativa koji su iz njega proizašli. Pored toga učestvuje ili je učestvovao u osnivanju i radu drugih organizacija koje se u svom radu bore i zalažu za pravo na stan i grad, poput Ko gradi grad, ZA Krov nad glaovm, SZ Pametnija zgrada.


BOŽENA STOJIĆ

Diplomirala na master smeru Integralni urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Po završetku studija angažovana je kao saradnica u nastavi na istom master programu, na kursevima “Arhitekte, urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj” i “Master teza i projekat”. U okviru te saradnje učestvovala je u pokretanju i koordinaciji inicijativa za razvoj ruralnih predela na Staroj planini čiji su nosici lokalne zajednice staroplaninskih sela. Bila je angažovana i u nekoliko jedinica lokalne samouprave na poziciji urbaniste tokom 2018. godine. Kroz svoj rad bavi se pitanjima uloge i profila  urbaniste u društveno-ekonomskim procesima razvoja gradova, promišljanjem modela sistema planiranja i lokalnih samouprava, kao i razvijanjem novih mehanizama učešća građana u procesu planiranja i razvoju grada.


ANTONIJE ĆATIĆ

Osnovne studije završio je na Geografskom fakultetu u Beogradu na smeru Prostorno planiranje. Master studije nastavio je na Arhitektonskom fakultetu u Beograd na smeru Integralni urbanizam gde je stekao zvanje Master inženjer urbanizma. Dobtinik je priznanja na Međunarodnom salonu urbanizma u Nišu 2019. godine, a godinu dana kasnije osvojio prvo mesto na Klimatonu u Beogradu u rešavanju izazova urbanih toplotnih ostrva. Radio je kao stručni saradnik u pružanju ekspertskih usluga Stalnoj konferenciji gradova i opština. Svoju sferu interesovanja bazira na radu u GIS softverima, klimatskim promenama u gradu i zakonodavnim okvirima planiranja.


ANDRIJA STOJANOVIĆ

Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti na smeru za Menadžment i produkciju radija, pozorišta i kulture. Od 2011. godine profesionalno angažovan u polju umetničke i kulturne produkcije kao saradnik različitih institutacija i manifestacija (Dečji kulturni Centar Beograd, Bitef, Belef, Fakultet primenjenih umetnosti, Zadužbina Ilije Kolarca, Dom kulture Studentski grad itd.). Paralelno sa javnim aktivan i u nevladinom sektoru u okviru Udruženja građana “Tačka komunikacije” , gde učestvuje u razvoju i realizaciji više projekata podržanih od strane domaćih i međunarodnih donatora i programa. Dve godine proveo u nauci radeći kao koordinator poslova međunarodne saradnje na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu. U kolektivu Ministarstvo prostora angažovan je kao menadžer finansija.


MARIJA PENEZIĆ

Diplomirala i masterirala na Fakultetu političkih nauka, kao master kulturološkinja. Tokom studija se bavila novinarstvom. Profesionalno se bavi digitalnim i tradicionalnim komunikacijama od 2018. godine. Radila je brojne digital i PR kampanje u okviru nevladinog sektora u Srbiji. Teme koje je obrađivala na ovim kampanjama su bile demokratska kultura, povećanje građanskog aktivizma, socijalno stanovanje, rodna ravnopravnost, seksualno uznemiravanje i mnoge druge. Osmišljava strategiju komunikacije, nastup u medijima i kreativni koncept digitalnog predstavljanja. U organizaciji Ministarstvo prostora radi na poziciji koordinatorka za komunikacije.