meta pixel
Građanske skupštine

Građanske skupštine

Građanske skupštine za pravedniji grad Kolektiv Ministarstva prostora čvrsto brani poziciju da građani imaju i pravo i kapacitet da, ukoliko su dobro informisani i dobiju mogućnost da diskutuju sa stručnjacima i drugim zainteresovanim stranama, oblikuju grad i okolinu...