Studije zajedničkog

Nastanak

Studije zajedničkog je edukativni program nastao sa ciljem da se polaznicima približi šta danas znači raditi i živeti u skladu sa postulatima koji se vezuju za ideju commons-a, te da kroz specijalno dizajniran, intezivan, participativan, kolaborativan i interdisciplinaran program osnaži pojedince i kolektive da u svom procesu mišljenja i delanja uključe svest o opštem/zajedničkom dobru.

Kroz studije smo se bavili analizom postojećih praksi i istraživanjem mogućih koncepata i rešenja za unapređenje procesa rada, proizvodnje, ali i života u zajednici, naročito onih koji se vode idejom opšteg ili zajedničkog dobra, odnosno COMMONSa.

Program kroz predstavljanje i analizu primera dobrih praksi u različitim kontekstima, ali i kroz teorijski okvir, približio je polaznicima raznolike vidove organizacionih struktura koje daju uspešne rezultate, a čija iskustva mogu biti korisna i za druge lokalne kontekste kada je u pitanju upravljanje i korišćenje zajedničkih resursa. Istovremeno, bavili smo se kolaborativnim praksama, kao i formama i modelima svojinskih odnosa koji se obrazuju oko ideje Commons-a.

Kroz studije su prošle dve generacije polaznika, prva 2016/2017. godine i druga 2018/2019. godine. Projekat je iniciran od strane Nove IskreMinistarstva prostora i Regionalnog naučnog centra Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a realizovan uz podršku fondacije Heinrich Boell.

Arhivu predavanja možete pronaći na platformi zajednicko.org.

zajednicko.org

Zajedničko.org je nastao kao rezultat Studija zajedničkog. Ova platforma doprinosi izgradnji pravednog, ravnopravnog, solidarnog i održivog društva utemeljenog na praksama demokratskog učešća i kontrole, participativnog upravljanja, javnog, društvenog i zadružnog vlasništva, te ekonomije zasnovane na načelima samoorganizacije, saradnje, i solidarnosti.

Misija platforme zajedničko.org je reafirmisanje i unapređenje zajedničkih i javnih dobara i javne infrastrukture, kao i njihove uloge u društvenoj reprodukciji kroz istražavnje i obrazovanje, informisanje i zagovaranje, kao i podršku drugim akterima koji dele vrednosti platforme.

Članovi i članice platforme su:

Aleksandra Savanović, Jovana Timotijević, Miloš Kovačević, Predrag Momčilović, Aranđel Bojanović, Nikoleta Petković, Aleksandra Vučković i Aleksandra Lakić

Platforma se bavi:

  • Izučavanjem i unapređenjem modela i praksi upravljanja i korišćenja zajedničkih, društvenih i/ili javnih dobara, odnosno analizom i modelovanjem tipova kolektivnog vlasništva i svojinskih odnosa koji se na njihovom temelju obrazuju;
  • Analizom i unapređenjem zadruga i neprofitnih oblika društvene i javne proizvodnje;
  • Unapređenjem institucionalnog okvira i stvaranjem povoljnog zakonodavnog ambijenta za razvoj proizvodnje orijentisane ka društvenim potrebama;
  • Razvojem praksi i modela civilno-javnog partnerstva.