Šta radimo?

Demokratskim i pravednim razvojem gradova bavimo se kroz istraživanje, zagovaranje, kampanje i konkretne akcije u oblastima urbanog razvoja, upravljanja javnim prostornim resursima i stanovanja.

Demokratizacija upravljanja javnim prostornim resursima

Kroz uspostavljanje društvenih prostora, brojne kampanje, analize i predloge izmena regulative od osnivanja radimo na vantržišnom spajanju neiskorišćenih prostora s jedne i potreba za njim sa druge strane.

Participativno planiranje u razvoju grada

Naše delovanje u ovoj oblasti usmereno je i na unapređenje i razvijanje postojećih i novih mehanizama učešća javnosti u procesima planiranja i donošenja odluka, kao i institucionalizaciju tih mehanizama, pri čemu u naš rad uključujemo građane i građanke.

Pravo na stanovanje


Kroz istraživanje i zagovaranje, pokušavamo da doprinesemo i osmišljavanju politika koje bi doprinele povećanju dostupnosti stambenog prostora – kroz promociju neprofitnih modela stanogradnje, promena u regulatornom okviru u oblasti stanovanja.