PREDAVANJA

Ovogodišnji program biće fokusiran oko tri tematska modula: priuštivo stanovanje; demokratizacija javnih usluga i upravljanja javnim resursima i pravedna energetska tranzicija.

* više o svakom predavanju saznajte klikom na fotografiju

HORIZONTI PROMENE

DANIEL CHAVEZ

The meaning and challenges of emancipatory politics in a fast-changing world

KATE ARONOFF

Where Does The Green New Deal Go From Here?

AARON BENANAV

Automation, the end of work, and a new tomorrow?

DUBRAVKA SEKULIĆ

Uprkos svojini: Abolicija i feminizam kao osnova grada budućnosti

PRIUŠTIVO STANOVANJE

SAMUEL STEIN

Housing Inside and Outside the Real Estate State

ANA DŽOKIĆ AND MARC NEELEN

Can Housing Exist Without Devastation?

ZLATA VUKSANOVIĆ – MACURA

Održivi sistem stambene podrške: programi, kapaciteti, potencijali

IVA MARČETIĆ

Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti

DEMOKRATIZACIJA JAVNIH USLUGA I RESURSA

LUCA HOPMAN

Democratic and Collective Ownership of Public Goods and Services. Exploring Public-community Collaborations

NIKOLINA RAJKOVIĆ

Europska godina željeznica 2021 – Prilika za promišljanje načina upravljanja?

BILJANA ĐORĐEVIĆ

Odozgo, odozdo ili nešto između? Novi mehanizmi participacije u procesima donošenja odluka

SONJA AVLIJAŠ

“Rađajte decu, neće imati ko da radi u fabrikama.” Javne usluge i resursi, i društvena reprodukcija kao skriveni motori kapitalizma

PRAVEDNA ENERGETSKA TRANZICIJA

VEDRAN HORVAT

Socio-ekonomska perspektiva energetske tranzicije – Šta je za nas pravedna tranzicija?

VLADIMIR ĐURĐEVIĆ

Zašto nam je potrebno ugljenično neutralno društvo?

MIRJANA JOVANOVIĆ

Ugljenična neutralnost kroz javne politike – danas, sutra ili malo sutra?

LUKA TOMAC

Da li gradimo ekološki pokret ili pokret za okolišnu i klimatsku pravdu?

RADIONICE

Pored predavanja, upoznaćemo se sa različitim inicijativama i u formi radionica kolektivno promišljati i vežbati taktike i strategije samoorganizovanja i borbe u lokalnom kontekstu.

* više o svakoj radionici saznajte klikom na fotografiju

SAMOORGANIZOVANJE

VUK VUKOVIĆ

Samoorganizovanje: osvrt na poslednje dve decenije

FILIP MILOŠEVIĆ

Arhitektura savremenog nadzora i kako se branimo

ALEKSANDRA SAVANOVIĆ I ALEKSANDRA LAKIĆ

Budućnost radne regulacije

EZ ELEKTROPIONIR

Kako da osnujemo enegetsku zadrugu?

INSTITUCIONALIZACIJA SOLIDARNOSTI

JOSIP JAGIĆ

Institucije solidarnosti

IVANA ANĐELKOVIĆ

Organizacija pomoći – punjenje vreće bez dna ili neophodan alat u borbi levih političkih grupa

ALEKSA PETROVIĆ

Organizujmo se – kako?

OZREN LAZIĆ

Samoobrazovanje kao zajednička akcija

NARATIVI I MOBILIZACIJA

NATAŠA ČORBIĆ

Javni narativ: kako da motivišem druge na akciju?

IRENA FIKET

Kako i zašto do učešća građana u donošenju političkih odluka

NATALIJA STOJMENOVIĆ I NATALIJA SIMOVIĆ

Feminizacija politike ili kako transformisati političko delovanje iznutra?

MARKO AKSENTIJEVIĆ

Koji narativi proističu iz istraživanja javnog mnjenja o razvoju grada