Prostorni plan Republike Srbije – neprihvatljivo kratak rok za učešće javnosti

Prostorni plan Republike Srbije, kao krovni dokument prostornog planiranja, utvrđuje strateška opredeljenja u svim oblastima od značaja za razvoj naše zemlje, od rudarstva do turizma, do 2035. godine.