Izmene Zakona o planiranju i izgradnji – ni reči o javnom interesu PRIMEDBE

Nevladine organizacije RERI i Ministarstvo prostora su nakon jučerašnje rasprave o izmenama Zakona planiranju i izgradnji, danas izašle sa primedbama i predlozima unapređenja Zakona. Kako navode, Zakon je okrenut interesima investitora i olakšavanju dolaska do građevinske dozvole. Navode da se favorizovanje privatnog interesa na uštrb javnog vidi u predlogu da se kao stranka u postupkuContinue reading “Izmene Zakona o planiranju i izgradnji – ni reči o javnom interesu PRIMEDBE”

U Jabučki rit ne stižu novine – kako se proizvode prostorne nejednakosti i stambena seregacija

Jabučki rit je naselje u opštini Palilula, udaljeno dvadesetak kilometara od centra Beograda. Sa druge strane Dunava je naselje Novi Dorćol, u opštini Stari grad, u centralnoj zoni Beograda. U Jabučkom ritu je 2015. godine, završeno i useljeno 42 stambene jedinice u okviru programa socijalnog stanovanja. U Novom Dorćolu se gradi za prodaju 572 stambene jedinice, priContinue reading “U Jabučki rit ne stižu novine – kako se proizvode prostorne nejednakosti i stambena seregacija”

Generalni urbanistički plan Beograda 2041: PRIMEDBE

U toku je #ranijavniuvid u Generalni urbanistički plan Beograda 2041. Tri godine nakon što je Skupština grada Beograda usvojila Odluku od izradi novog GUP-a Beograda do 2041. godine, ovaj krovni, razvojni i strateški dokument grada izašao je pred oči javnosti. Obzirom na važnost ovog planskog dokumenta 31 ekspertska organizacija, građanska i neformalna inicijativa uputila jeContinue reading “Generalni urbanistički plan Beograda 2041: PRIMEDBE”

Zahtev za održavanje javnih prezentacija GUP 2041

Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, Komisiji za planove Skupštine grada Beograda 31 ekspertska organizacija, građanska i neformalna inicijativa uputila je zahtev nadležnim institucijama, Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda i Komisiji za planove Skupštine grada Beograda, da u što kraćem roku organizuju javne događaje, javne prezentacijeContinue reading “Zahtev za održavanje javnih prezentacija GUP 2041”

Srpsko-kineski industrijski park: PRIMEDBE

U toku je #javniuvid u Nacrt PP područja posebne namene za realizaciju projekta “Srpsko – Kineski industrijski park Mihajlo Pupin”. Rani javni uvid za ovaj plan bio je sproveden tokom prošle godine, kada smo pisali primedbe na neusklađenost sa smernicama planskih i strateških dokumenata grada i Srbije. Odgovore na primedbe nismo dobili, a dokumentaciona osnovaContinue reading “Srpsko-kineski industrijski park: PRIMEDBE”