Home

Ministarstvo prostora je kolektiv osnovan 2011. godine sa željom da doprinese
demokratskom i pravednom razvoju gradova.

AKTUELNO

Plan generalne regulacije Beograda: primedbe

U toku je javni uvid u plan generalne regulacije grada Beograda, međutim, javnost još uvek nema uvid u “generalno”, niti zna kada će čitav plan biti dostupan. Jedan od najvažnijih planova za grad Beograd podeljen je u nedefinisane faze i etape, koje gradska uprava objavljuje bez ikakve najave i strukture. Bez celog plana teško je…

više

PDR za Linijski park: PRIMEDBE

Pozdravljamo ideju kreiranja participativnih mehanizama i razradu zelenog pojasa kroz ove metode, međutim smatramo da je zlonamerno i manipulativno nazivati planove parkovima ako oni pored toga podrazumevaju i masovnu izgradnju i uzurpaciju javnih površina.

više

Prijave otvorene: ZEMALJSKI FORUM – HORIZONTI PROMENE

KADA? 23 – 29. avgust 2021. godineGDE? Sremski Karlovci Pokrećemo bianualni program edukacije i razmene za ljude iz različitih oblasti društvenog angažovanja (aktivizam, akademija, civilno društvo, mediji). Zemaljski forum će se ove godine održati u Sremskim Karlovcima, u periodu od 23. do 29. avgusta, sa tematskim okvirom – Horizonti promene, sa preko 30 predavačica i…

više

Prostorni plan Republike Srbije / PRIMEDBE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 5. aprila objavilo početak javne rasprave o Prostornom planu Republike Srbije i Izveštaju o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu. Prostorni plan će definisati prostorni razvoj Srbije do 2035. godine. Javni uvid traje do 5. maja. Prostorni plan Republike Srbije, kao krovni dokument prostornog planiranja, utvrđuje strateška opredeljenja u…

više

Prostorni plan Republike Srbije – neprihvatljivo kratak rok za učešće javnosti

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 5. aprila objavilo početak javne rasprave o Prostornom planu Republike Srbije i Izveštaju o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu. Prostorni plan će definisati prostorni razvoj Srbije do 2035. godine. Javni uvid traje do 5. maja. Prostorni plan Republike Srbije, kao krovni dokument prostornog planiranja, utvrđuje strateška opredeljenja u…

više

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.do sada smo uradili