Ekspedicija Inex film

Nastanak

Ekspedicija Inex film je skvot nastao u martu 2011. godine u Beogradu na Karaburmi, sa namerom da istražimo mogućnosti samoorganizovanja, solidarnosti i „uradi sam” životne filozofije. Do kraja 2015. godine, Inex je okupljao pojedince i organizacije kojima je bio neophodan prostor za rad i kulturnu produkciju, a koje pored sopstvenog znanja i volje uglavnom nisu raspolagali drugim resursima.

Inex film je bilo društveno preduzeće koje se bavilo fimskom produkcijom i distribucijom i bilo je deo firme “Inex”, jedne od najvećih spoljno-trgovinskih kompanija u bivšoj Jugoslaviji. Potpuno devastirana bivša zgrada ovog kinematografskog preduzeća predstavlja je simbol tranzicije i brutalne privatizacije društvenih preduzeća.

Projekat

U saradnji sa mladim umetnicima/cama, aktivistima/kinjama i kulturnim radnicima/cama započeli smo oživljavanje ovog objekta kao legitimni čin aktiviranja i upotrebe zajedničkog prostora za potrebe kolektivne proizvodnje i razmene. Vrata su bila otvorena svakome ko je hteo da radi i da stvara, ili da samo provodi slobodno vreme. Od neugledne ruševine zajedno smo napravili društveno-kulturni centar koji je ispirisao nastajanje mnogih drugih prostora u Srbiji.