PGR BEOGRADA: primedbe

Danas, 21. januara je poslednji dan za predaju primedbi na Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX) (I faza – 2. etapa) sa Izveštajem o strateškoj proceni. To je ujedno i poslednji dan javnog uvida, uprkos našim zahtevima i apelima Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda i Komisiji za planove skupštine grada Beograda da javni uvid odlože i proaktivnije pristupe participaciji građana u kreiranju ovako važnog dokumenta za život svih građana i građanki.

Podsetimo, PGR Beograda predstavlja krovni urbanistički dokument koji bliže određuje strateške ciljeve, definisane Generalnim urbanističkim planom Beograda (GUP). Ovaj operativni urbanistički plan sveobuhvatno sagledava prostor i detaljnije planski obrađuje građevinsko područje, definiše saobraćajne i infrastrukturne sisteme, javne objekte i komplekse i detaljnije definiše planiranu namenu površina i način daljeg sprovođenja (putem plana detaljne regulacije, urbanističkog projekta, i sl.) Stoga on predstavlja dokument od suštinske važnosti za prostorni razvoj čitavog grada Beograda i kvaliteta života u njemu, i kao takav, mora se razvijati uz poštovanje načela učešća javnosti i širi društveni dijalog.

PRIMEDBE

Sastavili smo četiri primdbe koje se odnose na legalnost i legitimnost ovog plana.
Primedba 1 granice plana se ne poklapaju sa granicama sa ranog javnog uvida i odlukom o izradi izmena i dopuna PGR-a, što nije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji
Primedba 2zakon ne prepoznaje mogućnost da se plan radi po fazama i etapama, faze se u zakonu odnose na proceduru (odluka, rani javni uvid, javni uvid…) i faznost izrade projekata za izvođenje
Primedba 3grafički prilozi su nečitljivi, rasparčani su u delove i u velikim pdf formatima, koji onemogućavaju velikom broju stanovništva da im uopšte i pristupe
Primedba 4nije legitimno da se javni uvid daje u terminu novogodišnjih i božićnih praznika. U ovom slučaju to je bilo od 20. decembra do 21. januara. Takođe, nije bilo ni javne prezentacije, koja nije obavezna zakonom, ali koja bi olakšala građanima da razumeju plan, što treba da bude cilj budući da se radi o planu koji itekako utiče na naše živote.

Kako poslati primedbu?

Iako deluje kao da gradska uprava ne želi da učestvujemo, to je pravo svih građana, te vas podstičemo da pročitate i preuzmete primedbe koje smo sastavili i pošaljete ih u svoje ime poštom na adresu:

Sekretarijat za urbanizam i gradjevinske poslove
Kraljice Marije br.1
11000 Beograd

Takođe, primedbe možete i sami sastaviti. U tome vam može pomoći Mali vodič kroz planiranje gradova gde možete pronaći uputustvo i formular za pisanje primedbi. Za sva pitanja vam stojimo na raspolaganju na kriznistab@ministarstvoprostora.org. Važno: ne postoji kriterijum za “stručnost” primedbi i komisija za planove mora svaku da razmatra kao podjednako važnu jer čak i kada nisu “stručne” i ne referišu se na zakone, pravilnike i sl. one predstavljaju stav građana i samim tim su validne i značajne za urbanističko planiranje. Stoga, ne ustručavajte se da svojim rečima, iskreno napišete šta mislite.

Više informacija i sam plan možete da pogledate OVDE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s