Nacionalna stambena strategija // PRIMEDBE

Od 20. decembra 2021. godine do 10. januara 2022. godine sprovodila se javna rasprava o Predlogu Nacionalne stambene strategije za period od 2022. do 2032. godine. Nakon četvorogodišnjeg kašnjenja u donošenju Strategije i potpune zatvorenosti ovog procesa za zainteresovanu i stručnu javnost, nadležno Ministarstvo odlučilo je da javnu raspravu otvori u sezoni godišnjih odmora.

Smatramo da je ovo skrivanje javne politike od javnosti pokušaj da se prikriju brojni nedostaci u samom dokumentu, koji ni na koji način ne odgovara na rastuće potrebe sve većeg broja ljudi u Srbiji za adekvatnim stambenim rešenjima.

Predlog Nacionalne stambene strategije neambiciozan je kako po obimu tema kojima se bavi, tako i po određenim ciljanim vrednostima za period od deset godina, pa je i prepun formulacija kao što su: „razmotriti mogućnosti“ ili „pokrenuti inicijativu“. Zajedno sa ostalim članicama Pokreta za stambenu jednakost danas smo poslali primedbe na Predlog Strategije i pozivamo vas da uradite isto. Primedbu možete preuzeti OVDE i poslati mejlom na stanovanje@mgsi.gov.rs.

Kao Pokret za stambenu jednakost* apelujemo na Vladu Republike Srbije da stavi van snage Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Predlogu Nacionalne strategije za period od 2022. do 2032. godine sa Akcionim planom za sprovođenje za period od 2022. do 2024. godine, da adekvatno uključi javnost u široke konsultacije o rešenjima za sveprisutnu stambenu krizu, te da novi Predlog Nacionalne startegije izradi na osnovu realnog stanja i na osnovama koje uvažavaju pravo svakog u Srbiji da ima adekvatno, sigurno i priuštivo stanovanje.

*Pokret za stambenu jednakost je neformalna grupa organizacija i pojedinaca koju čine: Ko gradi grad, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Združena akcija Krov nad glavom, Ministarstvo prostora i Hausing centar, a koja radi na udruživanju svih zainteresovanih aktera u borbi za adekvatno, sigurno i priuštivo stanovanje za sve.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s