Beograd na vodi – nacrt izmena i dopuna prostornog plana

Nacrt izmena i dopuna prostornog plana za projekat „Beograd na vodi” je na javnom uvidu. Pozivamo sve građane Beograda, uključujući i stanovnike Beograda na vodi koje ove izmene isto tako ugrožavaju, da napišu i predaju primedbe do 26. novembra. 

Dosadašnji (veoma kontroverzni) plan usvojen je 2014. godine i za mnoge blokove predviđa izgradnju objekata visine do 60m. U izmenama i dopunama se ne zaustavlja na tome i predviđa se još veća spratnost i visina objekata. Tačno 19 od 30 blokova ovim planom doživljava visinsku transformaciju, gde se za 10 blokova maksimalna dozvoljena visina objekata povećava sa 60, 45 ili čak 20 metara na 100 (visina Beograđanke)!

Zašto je ovo problem?
1. Ovo je Nacrt izmena i dopuna prostornog plana i za tu vrstu dokumenta javni uvid traje 15 dana, u odnosu na 30 dana, što je zakonski minimum za javne uvide. Zakon o planiranju i izgradnji eksplicitno navodi da se planski dokument stavlja na javni uvid u skraćenom postupku samo ukoliko se manji deo planskog dokumenta menja. Pod manjim izmenama i dopunama planskog dokumenta smatraju se izmene i dopune koje se sprovode na delu teritorije obuhvata plana koji je manji od 1/3 ukupne površine planskog dokumenta. U ovom slučaju, izmene i dopune plana obuhvataju 19 od 30 blokova predmetne lokacije. Imajući to u vidu, kao i da tekstualni deo nacrta plana ima 79 strana, ovakav način predstavljanja plana i (ne)omogućavanja učešća građana u procesu izrade nije u skladu sa zakonom, te se ne sme raditi po skraćeoj proceduri od svega 15 dana.

2. Ovakva odluka ne samo što dodatno narušava panoramu i izgled grada, okolinu i pogled na reku, utiče negativno i na život stanovnika postojećih (a i novih) solitera Beograda na vodi time što će ih gotovo kompletno zagraditi i okružiti daleko višim zgradama.

3. Plan takođe omogućava rekonstrukciju postojećeg ili izgradnju novog objekta visine do 32m umesto postojeće Pošte Beograd u Savskoj ulici, čime se Javno preduzeće Pošta Srbije potpuno izmešta sa te lokacije.

Pre sedam godina na javnom uvidu, između ostalog, bila je sporna visina objekata – zbog prirode zemljišta, okoline, konteksta, vizura i tehničkih mogućnosti, a sada imamo ponovno uzdizanje solitera na još veće visine, odnosno tačno 650m novih, do sada neplaniranih, spratova. Takođe, važno je napomenuti i rezultate istraživanja javnog mnjenja koje smo sproveli ove godine na reprezentativnom uzorku Beograđana, a koji pokazuju da više od trećine građana ne misli da je ovaj projekat u interesu građana Beograda, kao ni da je osavremenio izgled grada

Javna prezentacija plana je zakazana za 22. novembar u 10h u zgradi gradske uprave grada Beograda, na adresi Kraljice Marije 1, dok je javna rasprava zakazana 10. decembra u 10h na istoj adresi.

Nismo verovali da ćemo ovo ikada reći, ali ovim putem, zajedno sa svim građankama i građanima Beograda, pozivamo stanovnike Beograda na vodi da nas kontaktiraju ukoliko im je potrebna pomoć u sastavljanju primedbi, razumevanju plana i pripremi za javnu sednicu. Pišite nam na: kriznistab@ministarstvoprostora.org

Formular za pisanje primedbi + pomoć pri čitanju planova
Priručnik za odbranu prostora
Sve informacije vezane za plan možete da pronađete OVDE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s