Šta sve donosi PDR za Linijski park? / javna rasprava

Prvog jula u 8h održava se javna rasprava povodom javnog uvida u Nacrt plana detaljne regulacije za Linijski park – Stari grad i Palilula. Pored parkovskog pojasa na mestu postojeće pruge, plan donosi i masivnu izgradnju i uzurpaciju javnih površina, između ostalog i zelenila, što postavlja pitanje kako će “park” opravdati svoje značenje u ovom planu.

Pored navedenog parkovskog pojasa, plan predviđa i izgradnju preko 200 000m² stanovanja u marini Dorćol, odnosno objekte visine oko 15ak spratova na nepodobnom zemljištu (primedbe 8 i 6); mogućnost komercijalne namene Termoelektrane “Snaga i svetlost” (primedba 2); širenje ograđenih teniskih terena; ukidanje zelenila propisanih planovima višeg reda (primedba 7), prenamenu javnih zelenih površina u privatne zone (primedba 5), i još neke detalje. Primedbe koje smo sastavili i predali možete da pogledate ovde.

Javni uvid je sastavni deo procesa donošenja odluke o realizaciji plana i poslednja prilika da građani predaju primedbe, a onda ih i usmeno obrazlože na javnoj raspravi pred komisijom. Javne rasprave se odvijaju u Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove na adresi Kraljice Marije 1. Sve aktuene rane javne uvide i javne uvide možete videti na zvaničnom sajtu gradske uprave.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s